HELSENORGE
Om barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning, arbeid og fritid

Dagligliv ved osteogenesis imperfecta (OI)

Hvilke følger OI har for dagliglivet er avhengig av den enkeltes livssituasjon og personlige behov. Tilstandens alvorlighetsgrad betyr mye for tiltak og tilrettelegginger.

Gutt sykler, mann løper bak

​Personer med osteogenesis imperfecta (OI) har som gruppe økt tendens til benbrudd og overbevegelige, ustabile ledd. Du kan lese om medisinske forhold ved diagnosen her. 

Dagliglivet blir påvirket av livssituasjonen og tilstandens alvorlighetsgrad. Belastningen og behovene til de som lever med OI vil veksle over tid. I perioder kan mange ordne alt det praktiske i hverdagen selv, mens de samme kan trenge mye hjelp i forbindelse med brudd. Det er umulig å vite når bruddene oppstår, men det er sannsynlig at de vil komme. En utfordring for mange med OI og pårørende er å planlegge for variasjonen i behovet for hjelp og tilrettelegging.

Her beskriver vi hvilke følger OI kan ha for dagliglivet, og vanlige tiltak og tilrettelegging. Vi har valgt å dele kapittelet i to, fordi alvorlighetsgraden av OI påvirker hva som skal til for å fungere best mulig i hverdagen.

Dagliglivet ved mild til moderat form av OI

Dagliglivet ved moderat til alvorlig form av OI

Teksten ble faglig oppdatert i oktober 2017.

Fant du det du lette etter?