HELSENORGE

Medisinsk-genetiske avdelinger

Adresser til avdelinger for medisinsk genetikk i landets helseregioner:

​I Helse Sø​​​​r-Øst:

Oslo universitetssykehus HF
Klinikk for diagnostikk og intervensjon
Avd. for medisinsk genetikk
Seksjon for klinisk genetikk, Rikshospitalet
Pb 4950 Nydalen
0424 Oslo
Tlf: 22 11 98 60 / 23 07 55 80

I Hel​​se Vest:

Helse Bergen
Haukeland universitetssjukehus
Avdeling for medisinsk genetikk
Postboks 1400
5021 Bergen
Tlf: 55 97 54 75

I Hels​​e Midt:

Universitetssykehuset i Trondheim, St. Olavs Hospital
Seksjon for medisinsk genetisk poliklinikk
Pb 3250, Sluppen
7006 Trondheim
Tlf: 72 82 24 50

I Hel​se Nord:

Universitetssykehuset Nord-Norge
Medisinsk genetisk avdeling
Pb 6060
9038 Tromsø
Tlf: 77 64 54 10

Fant du det du lette etter?