Medisinsk-genetiske avdelinger

Adresser til avdelinger for medisinsk genetikk i landets helseregioner:

​I Helse Sø​​​​r-Øst:

Oslo universitetssykehus HF
Klinikk for diagnostikk og intervensjon
Avd. for medisinsk genetikk
Seksjon for klinisk genetikk, Rikshospitalet
Pb 4950 Nydalen
0424 Oslo
Tlf: 22 11 98 60 / 23 07 55 80

I Hel​​se Vest:

Helse Bergen
Haukeland universitetssjukehus
Avdeling for medisinsk genetikk
Postboks 1400
5021 Bergen
Tlf: 55 97 54 75

I Hels​​e Midt:

Universitetssykehuset i Trondheim, St. Olavs Hospital
Seksjon for medisinsk genetisk poliklinikk
Pb 3250, Sluppen
7006 Trondheim
Tlf: 72 82 24 50

I Hel​se Nord:

Universitetssykehuset Nord-Norge
Medisinsk genetisk avdeling
Pb 6060
9038 Tromsø
Tlf: 77 64 54 10

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 02.12.2022