Medisinsk-genetiske avdelinger

Adresser til avdelinger for medisinsk genetikk i landets helseregioner:

​I Helse Sør-Øst:

Oslo universitetssykehus HF
Klinikk for diagnostikk og intervensjon
Avd. for medisinsk genetikk
Seksjon for klinisk genetikk, Rikshospitalet
Pb 4950 Nydalen
0424 Oslo
Tlf: 22 11 98 60 / 23 07 55 80

I Helse Vest:

Haukeland universitetssykehus HF
Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin
5021 Bergen
Tlf: 55 97 54 75

I Helse Midt:

Universitetssykehuset i Trondheim, St. Olavs Hospital
Seksjon for medisinsk genetisk poliklinikk
Pb 3250, Sluppen
7006 Trondheim
Tlf: 72 82 24 50

I Helse Nord:

Universitetssykehuset Nord-Norge
Medisinsk genetisk avdeling
Pb 6060
9038 Tromsø
Tlf: 77 64 54 10

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.