Trikorhinofalangealt syndrom (TRPS)

Trikorhinofalangealt syndrom (TRPS) er en sjelden tilstand karakterisert av tynn, sparsom hårvekst (hodebunn, øyebryn), korte krokete fingre, og mild til moderat grad av kortvoksthet.

Beskrivelse

Navnet kommer av ordene triko (hår) – rhino (nese) – falangealt (fingre) da tilstanden ofte gir endringer her. Andre typiske funn som kan forekomme er pæreformet nese, tynn overleppe, lang avstand mellom nese og overleppe (filtrum), underutviklet underkjeve (mikrognati), overtallighet av tenner, utstående ører og tynne, skjøre negler. Det er stor variasjon i graden av symptomer og funn.

Diagnosebetegnelser

ICD-10 kode:Q 87.1; OMIM:190350, 190351, 150230; ORPHA: 77258 (TRPS 1 og 3), 502 (TRPS 2)

Forekomst

Ukjent

Arv/ genetikk

TRPS er autosomalt dominant arvelig (det vil si at det er 50 % sjanse for at hvert av barna skal arve det), og skyldes en forandring (mutasjon) i TRPS1-genet på kromosom 8. Trolig er det mange som er udiagnostisert på grunn av sparsomme symptomer og funn.

Diagnostikk

Diagnosen stilles på bakgrunn av typiske kliniske funn, og kan eventuelt bekreftes med en gentest.

Medisinske utfordringer

Det er beskrevet tre undergrupper av TRPS, hvorav type 1 er vanligst. TRPS type 2 (også kalt Langer-Giedions syndrom), kan i tillegg ha mange benete utvekster (eksostoser) og redusert intellektuell utvikling. TRPS type 3 er en alvorligere variant av type 1, med uttalt kortvoksthet og skjelettforandringer.  Forventet slutthøyde ved type I varierer, men vil anslagsvis kunne være cirka 150 centimeter for menn og 140 centimeter for kvinner. Forventet levealder er normal, men noen utvikler tidlig slitasje i flere ledd, der hofteleddene er hyppigst rammet. Det kan også utvikles skjevheter i ryggen (skoliose).

Behandling

Det finnes ingen årsaksrettet behandling, tiltakene rettes mot aktuelle problemer.

  • Manglende hårvekst og annerledes utseende kan være sosialt vanskelig. 
  •  I noen tilfeller kan kosmetisk kirurgi være aktuelt.
  • På grunn av hyppig forekommende tannproblemer, anbefales regelmessig kontroll hos tannlege/tannpleier.
  • Personer med TRPS har rett til dekning av utgifter til diagnoserelatert tannbehandling og til utgifter til tupé og parykk etter Folketrygdens satser i §8.

Brukerorganisasjon

Norsk Interesseforening for Kortvokste (NiK). http://www.kortvokste.no/

Andre ressurser og fagmiløer

Nasjonal kompetansetjeneste for oral helse ved sjeldne diagnoser (TAKO-senteret)

Mer om kortvoksthet

TRS sin informasjon om psykologiske forhold, fysisk funksjon, aktivitet og trening, samt dagligliv ved kortvoksthet kan være aktuell for personer med TRPS.

Les mer om kortvoksthet på TRS' nettsider

Referanser 

Sist faglig oppdatert august 2016.

Fant du det du lette etter?