Ressursside til E-læringskurs om skolestart for kortvokste barn

Mer kunnskap om kortvoksthet

Denne siden er en ressursside hvor du kan lære mer om kortvoksthet etter å ha tatt e-læringskurs om skolestart for kortvokste barn.

​Informa​​sjon om kortvoksthet fra TRS

Nettinformasjon om kortv​​oksthet

TRS har laget omfattende nettinformasjon om ulike forhold ved kortvoksthet: Medisinske og psykologiske forhold, fysisk funksjon aktivitet og trening, dagliglivet ved kortvoksthet (hjem, skole, utdanning, arbeid og fritid).

Her finner du nettinformasjonen om kortvoksthet

Kortvokst​​​​het og skolestart

TRS har laget et tipsark med praktiske tips til tilrettelegging i skolen for kortvokste barn

Her finner du praktiske tips til tilrettelegging i skolen

TRS har også laget en film om tilrettelegging i barnehage og skole for kortvokste barn:

 Her finner du e-læringskurset om skolestart for kortvokste barn​ 


Annen inform​asjon om kortvoksthet

Intere​​sseforening

Norsk interesseforening for kortvokste (NIK) er en sammenslutning av mennesker med en veksthemming og pårørende til mennesker med veksthemming.

NRK ​​​barne TV

En episode av NRK barne TV serien "Sånn er jeg og sånn er det" (sesong 1, 2010), handler om  en kortvokst gutt og hans hverdag, skole og fritidsaktiviteter.

Se "Sånn er jeg og sånn er det " episoden om en kortvokst gutt

En episode av NRK barneTV serien "Supernytt" (sesong 2022, episode 21), handler om en kortvokst jente og hennes hverdag, skole og fritidsaktiviteter.

Se NRK Supernytt, intervju med en kortvokst jente


Informasjon om tilr​​ettelegging av skole og fysisk aktivitet

Gode råd ved sk​​​olestart

TRS har laget et skriv med tips om hva som kan være lurt å tenke på når en skal forberede skolestart for barn med sjeldne diagnoser.

Her finner du skrivet med gode råd fra TRS til skolestart

TRS har også samlet informasjon om rettigheter og muligheter for tilrettelegging i skolen på en egen nettside.

Her finner du inf​​​​​​ormasjon om rettigheter og muligheter for tilrettelegging i skolen

Senter for sjeldne diagnoser har laget en bok med gode råd ved overgang fra barnehage til skole.

Her finner du Skolestartboka

Tips om tilpassing av lek og fysisk akt​​ivitet

Beitostølen Helsesportsenter har laget flere hefter om tilpasning av lek og fysisk aktivitet

Leker for alle 

Tilrettelegging av fysisk aktivitet i sal


 

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 24.08.2023