Chondrodysplasia punctata

​TRS har ennå ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for chondrodysplasia punctata. Du finner informasjon på svensk hos den svenske sosialstyrelsen.

Vi anbefaler at du leser den generelle teksten om kortvoksthet. Denne inneholder mye kunnskap og informasjon som er aktuell for personer med chondrodysplasia punctata.

Du kan lese mer om kortvoksthet her