Shprintzen-Goldbergs syndrom

Shprintzen-Goldbergs craniosynostose syndrom

​TRS har ennå ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for Shprintzen-Goldbergs syndrom (også kalt Shprintzen-Goldbergs craniosynostose syndrom). Du finner en beskrivelse på engelsk hos Orphanet.

Vi anbefaler at du også leser teksten om Familiære thorakale aortaaneurismer og aortadisseksjoner (FTAAD).