EDS: Klassisk EDS

Klassisk Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) er en sjelden bindevevssykdom som kjennetegnes av overbevegelige (hypermobile) ledd, økt hudstrekkbarhet og skjør hud med brede og fordypede (atrofiske) arr og uttalte blåmerker.

Diagn​​​osebeskrivelse

Klassisk EDS (Classical EDS (cEDS)) er en av 13 undertyper av EDS i den nye internasjonale EDS klassifikasjonen som ble foreslått av en internasjonal ekspertgruppe i mars 2017.

Hva betyr dette for dem so​​m har klassisk EDS diagnose i dag?

Det er som regel ikke nødvendig med ny diagnosevurdering dersom man har en klassisk EDS diagnose fra tidligere, med mindre det er spesifikke kliniske årsaker til dette.

Andre n​​avn

EDS klassisk type, EDS type I og II.

Diag​​nosebetegnelser

ICD-10: Q79.6, ORPHA: 287, OMIM: 130000, 130010

Sist faglig oppdatert juni 2022.

Mer om klassisk EDS

Se også

Sist oppdatert 18.12.2023