HELSENORGE

EDS: Klassisk EDS

Klassisk Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) er en sjelden bindevevssykdom som kjennetegnes av overbevegelige (hypermobile) ledd, økt hudstrekkbarhet og skjør hud med brede og fordypede (atrofiske) arr og uttalte blåmerker.

Diagn​​​osebeskrivelse

Klassisk EDS (Classical EDS (cEDS)) er en av 13 undertyper av EDS i den nye internasjonale EDS klassifikasjonen som ble foreslått av en internasjonal ekspertgruppe i mars 2017.

Hva betyr dette for dem so​​m har klassisk EDS diagnose i dag?

Det er som regel ikke nødvendig med ny diagnosevurdering dersom man har en klassisk EDS diagnose fra tidligere, med mindre det er spesifikke kliniske årsaker til dette.

Andre n​​avn

EDS klassisk type, EDS type I og II.

Diag​​nosebetegnelser

ICD-10: Q79.6, ORPHA: 287, OMIM: 130000, 130010

Interes​​​seforening

EDS-foreningen, Norsk​ forening for Ehlers-Danlos syndrom

Les​​ me​r 

Om kl​​​assisk EDS​

​Om ps​​​yk​​ologiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

De fleste med en sjelden diagnose lever gode liv. Likevel kan det å ha en sjelden diagnose eller å få et barn med en sjelden diagnose i perioder gi utfordringer. Mange utfordringer er felles på tvers av diagnoser. Du finner informasjon om dette på en egen side.

Les om psykologiske forhold​ og støttetiltak ved sjeldne diagnoserOm rettighe​​ter o​​g tjenester i det offentlige

Vi har samlet informasjon og lenker om dette på egne sider.

​Les om rettigheter og tjenester i det offentlige

Sist faglig oppdatert juni 2022.

Fant du det du lette etter?