Fysisk funksjon, aktivitet og trening ved klassisk EDS

Ved klassisk Ehlers-Danlos' syndrom (EDS) kan flere systemer i kroppen være påvirket og dette krever at man tar hensyn ved fysisk aktivitet og trening.

Fysisk​​ funksjon

  • Huden er ofte veldig strekkbar og myk og man kan lett få blåmerker uten tydelig årsak.
  • Overbevegelige (hypermobile) ledd kan føre til at leddet går ut av stillingen.
    • Forstuinger og smerter er ofte følger av dette og kan påvirke barn og voksne i fysisk aktivitet og trening.

Fysisk aktiv​itet og trening

Hvilke hensy​n bør man ta?

For å ivareta huden og leddene, gis det følgende råd:

  • Unngå aktiviteter som kan innebære (tøff) kroppskontakt, som basketball, fotball og annen kontaktidrett, eller aktiviteter som kan føre til at kroppen kommer bort i noe.
  • Barn kan eventuelt få bandasjer og beskyttelsesutstyr (kne- og leggbeskyttere, albue- og håndleddsbeskyttere) hvis de slår seg ofte ved lek eller annen aktivitet.
  • Unngå intensiv sol over lang tid, for å redusere risiko for tidlig aldring av huden.

Fysiote​rapi

Trening, veiledet av fysioterapeut, er bra for alle barn med nedsatt spenning i muskulatur (hypotoni) og forsinket motorisk utvikling. Også voksne kan ha god nytte av veiledet trening for balanse, stabilitet og styrke.

Lett, ikke-vektbærende muskelstyrkende trening som statisk muskelarbeid (isometrisk trening) og svømming er bra for overbevegelige ledd og ved smerter hos både barn og voksne.

Trening - hva a​nbefales og  hva anbefales ikke?

Lett til moderat styrketrening har vist god effekt på leddstabilitet og muskelspenning. Unngå å provosere frem overbevegeligheten ved overdreven tøyning av leddene.

Ved smerter anbefales det regelmessig, lett, ikke-vektbærende trening. Videre har mange god effekt av avspenningsøvelser som inkluderer mindfullness-baserte stresslindringsøvelser.

Konkurranseidretter, som turn, gjentatt tunge løft, og andre idretter som forårsaker mye stress på leddene, er ikke anbefalt.

Refera​nse 

Bowen JM, Sobey GJ, Burrows NP, Colombi M, Lavallee ME, Malfait F, Francomano CA. Ehlers-Danlos syndrome, classical type.Am J Med Genet C Semin Med Genet. 2017 Mar;175(1):27-39.


Sist faglig oppdatert juni 2018.


Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, registrer deg som bruker og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 05.12.2022