VACTERL OG VACTERLS

VACTERL OG VACTERLS er akronymer, det vil si sammenstillinger av første bokstav i en rekke ord. På engelsk tilføyes begrepet "association" etter disse sammenstillingene (for eksempel "VACTERL association"). Disse betegnelsene beskriver en samling kliniske funn hvor bokstavene viser til hvilke organer som er påvirket.

Diagnosebeskrivelse

Symptomer og kjennetegn

Følgende liste forklarer innholdet i hver bokstav:

 • V – Vertebrae: Unormal form av ryggvirvel, hemivertebrae (halve virvler), ekstra ribben. 
 • A – Analatresi: Anus (endetarmsåpningen) kan mangle, eller det kan være feil i oppbygging av endetarm og lukkemuskulatur. Også misdannelser i urinveier og kjønnsorganer kan forekomme.
 • C – Cardiac: Hjerte, for eksempel hull mellom høyre og venstre side i hjertet (atrieseptumdefekt eller ventrikkelseptumdefekt) eller feil i en eller flere av klaffene. 
 • T – Trachea: Misdannelser knyttet til luftrør, for eksempel forbindelsen mellom luftrør og spiserør.
 • E – Esophagus (øsofagus): Misdannelser knyttet til spiserør, for eksempel kan en del av spiserøret mangle.
 • R – Renal: Nyrene kan ha avvikende form, kan mangle eller det kan være et ekstra nyreanlegg.
 • L – Limb: Armer og ben (lemmene) kan ha mangler, for eksempel kan radius (spolebenet) være bøyd, tomlene kan mangle, knokler kan være for korte, eller det kan være ekstra fingre eller tær (polydactyli).
 • S – Single umbilical artery: Kun én pulsåre i navlestrengen i stedet for to pulsårer. Vanligvis er det to pulsårer og en vene der blodet returneres.

Bruk av akronymene sier ikke noe om hvorvidt de ulike misdannelsene har samme årsak eller forskjellige årsaker. 

Diagnosebetegnelser  

ICD-10: Q87.2, OMIM: 192350, ORPHA: 887 

Diagnose o​​g oppfølging

For å bruke akronymet VACTERL / VACTERLS må minst tre misdannelser i ulike organsystemer være til stede (1-4). Diagnosen baseres på det kliniske bildet ved fødselen (1,2).

De praktiske og medisinske problemene knyttet til de ulike organene som er påvirket, vil avgjøre hvilke deler av tjenesteapparatet familien har behov for hjelp fra. 

Ressurser og fagmiljøer

Inter​​essefor​​​​​ening

​Vi kjenner ikke til norske interesseforeninger, men det finnes en svensk forening.

​Svenska Vacterlforeningen

For personer med dysmeli kan også den norske dysmeliforeningen være aktuelt.

Dysmeliforeningen​

 

F​​agmiljøer

 

Les mer

Om psykologiske forh​​old og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

De fleste med en sjelden diagnose lever gode liv. Likevel kan det å ha en sjelden diagnose eller å få et barn med en sjelden diagnose i perioder gi utfordringer. Mange utfordringer er felles på tvers av diagnoser. Du finner informasjon om dette på en egen side.

Les om psykologiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

Om rettigheter o​​g tjenester i det offentlige

Vi har sam​​let informasjon om rettigheter og tjenester i det offentlige på egne nettsider.

Les om rettigheter og tjenester i det offentlige

​​

Re​​​feranser

 1. Solomon B. VACTERL/VATER association.  2011. Orphanet. Paris (Internett)
 2. Solomon BD. The etiology of VACTERL association: Current knowledge and hypotheses. Am J Med Genet C Semin Med Genet. 2018 Dec;178(4):440-446.  
 3. Kallen K, Mastroiacovo P, Castilla EE, Robert E, Kallen B. VATER non-random association of congenital malformations: study based on data from four malformation registers. Am J Med Genet 2001; 101(1):26-32.
 4. Cho S, Moore SP, Fangman T. One hundred three consecutive patients with anorectal malformations and their associated anomalies. Arch Pedriatr Adolesec Med 2001; 155(5):587-591.

 

Sist faglig oppdatert oktober 2023. Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, registrer deg som bruker og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 25.07.2023