HELSENORGE

Fagmiljøer for personer med dysmeli

Det finnes mange fagmiljøer som tilbyr tjenester til personer med dysmeli i Norge. De ulike fagmiljøene beskrives nærmere under.

Beskrivelse ​​​​av fagmiljøer

Dysm​​eliteam

Personer med dysmeli kan få behandling og oppfølging i tverrfaglige dysmeliteam, hos ortoped eller direkte hos ortopediingeniør ved et ortopedisk verksted.

Dysmeliteamene er del av spesialisthelsetjenesten. De er tverrfaglig sammensatt (ortoped/ fysikalsk-medisiner, ergoterapeut og fysioterapeut, noen har også sosionom). Teamene gir tilbud om vurdering av kirurgiske behandlingsmuligheter samt vurdering, tilpassing og opplæring i bruk av proteser og grepshjelpemidler. Dysmeliteamene samarbeider med ortopediske verksteder om protesetilpasning.

Det finnes dysmeliteam fem steder i Norge, les mer om dem og deres tilbud her:

Dysmeli- og amputasjonsteamene i Oslo (arm og ben)

Det er fritt sykehusvalg i Norge. Man står derfor fritt til å velge hvilket dysmeliteam man vil benytte.

Nasjonal behandlingstjeneste for medfødte deformiteter i underekstremiteter hos barn

Behandlingstjenesten er plassert på Oslo Universitetssykehus og har ansvar for kirurgisk behandling av medfødte deformiteter i bena (underekstremitetetene) hos barn. Barn med bendysmeli inngår i denne gruppen. 

      Les mer om nasjonal behandlingstjeneste

Ortopediske verksteder

Det finnes mange ortopediske verksteder i Norge og den enkelte kan selv velge verksted. Noen verksteder har spesialkompetanse på armproteser og greps­hjelpemidler, andre på tilpassing av benproteser. Dysmeliteamene vil ha oversikt på hvilke verksteder som kan være aktuelle i din region.

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS)

TRS er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. TRS har ansvar for å bidra til oppbygging og spredning av kunnskap om dysmeli i samarbeid med de ulike fagmiljøene i landet. TRS driver fagutvikling og forskning, utvikler temabaserte kurs, e-læringskurs, og informasjonsmateriell, samt gir råd om oppfølging til brukere, pårørende og fagpersoner. 

Nasjonalt fagnettverk for dysmeli

Nasjonalt fagnettverk for dysmeli ble opprettet i 2014. Det er tverrfaglig og består av representanter fra Norsk Dysmeliforening og fagmiljøene som er beskrevet ovenfor. Fagnettverkets formål er å styrke samarbeidet og øke kompetansen blant de som arbeider med personer med dysmeli i Norge.

Koordinator for fagnettnettverket og leder av arbeidsutvalget er ergoterapeut Anne-Karin Vik ansatt ved Oslo Universitetssykehus. Koordinatorfunksjonen er faglig tilknyttet TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Kontaktadresse til fagnettverket: Koordinator Anne-Karin Vik, Oslo Universitetssykehus, anne-karin.vik@ous-hf.no  Tlf 23076097/ Mob 98679003

Les mer om nasjonalt fagnettverk for dysmeli


 

Fant du det du lette etter?