HELSENORGE

Arthrogryposis multiplex congenita (AMC)

Arthrogryposis multiplex congenita (AMC) beskriver tilstander der flere bøyde og stive ledd i ulike deler av kroppen er til stede ved fødselen. Oversatt til norsk betyr ordene: arthro: ledd, gryp: bøyd, multiple: mange, congenita: medfødt.

Kort om AMC

AMC er beskrevet ved over 400 ulike tilstander hvor mange er genetisk betinget. AMC kan inndeles i tre undergrupper: Amyoplasi, distale arthrogryposer og syndromer hvor AMC er en del av syndromet (1-3).

Diagnosebetegnelser

Arthrogryposis multiplex congenita: ICD-10: Q74.1, ORPHA: 1037.

Diagnosebetegnelser for spesifikke undertyper er beskrevet under medisinske forhold ved AMC (se lenke nedenfor). 

Forekomst

Man vet ikke sikkert hvor mange som har AMC og de ulike undertypene av AMC. Basert på internasjonale tall antar vi at det fødes mellom 15-20 barn med AMC i Norge hvert år (3).

Undergrupper av AMC

Amyoplasi

Amyoplasi er den vanligste formen for AMC og kalles ofte "klassisk AMC." Oversatt til norsk betyr ordet: a-uten, myo: muskulatur, plasi: å danne. Tilstanden kjennetegnes av typiske symmetriske feilstillinger i armene og bena og mangelfull utvikling av muskulaturen. Noen har også forandringer i indre organer. Tilstanden er ikke arvelig og opptrer tilfeldig (1,2,4,5).

Distale arthrogryposer

Oversatt til norsk betyr ordene: distal: lengst ut fra sentrum av kroppen, arthrogryposis: bøyde og stive ledd. Tilstanden kjennetegnes av typiske feilstillinger spesielt i hendene og føttene, men også større ledd og ryggen kan være påvirket. Det finnes flere undertyper og alle er arvelige (1,3).

AMC som del av et syndrom

Det er beskrevet flere hundre ulike syndromer hvor bøyde, stive ledd inngår som en del av syndromet (2,6). AMC kan forekomme ved syndromer innen nevrologiske sykdommer, muskelsykdommer, bindevevs-sykdommer, kromosomfeil og metabolske tilstander. Ved disse syndromene er ofte forstyrrelser i kroppens funksjoner mer framtredende enn AMC. Psykisk utviklingshemming kan være en del av syndromet.

Kjennetegn ved AMC

De ulike undergruppene av AMC har ulike symptomer og kjennetegn. Selve tilstanden forverrer seg ikke, men følgene av tilstanden kan utvikle seg og bli forverret over tid. Områder som kan være påvirket er:

Skjelettet

 • Bøyde og stive ledd i føttene, hendene, bena og armene forekommer i ulik grad ved de ulike undertypene.

 • Noen har påvirkning av ryggen med fare for utvikling av ryggskjevhet (skoliose) og forandringer i hoftene og knærne. Noen har klumpfotstilling i føttene ved fødselen.

Motorisk utvikling

 • Motorisk utvikling er ofte forsinket.

Tennene og kjevene

 • Kan være påvirket. For spebarn og småbarn er det viktig å være oppmerksom på om barnet har vansker med å suge eller svelge.

Magen og tarmene:

 • Rundt 10 prosent av personer med amyoplasi har en endring i mage-/tarmsystemet som blant annet kan føre til vansker med fordøyelsen.

Årsaker til AMC

Årsakene til AMC vil være ulike avhengig av undergruppe (1,4). En viktig faktor ved alle former for AMC er nedsatt fosterbevegelighet i svangerskapet, spesielt i uke 7 til 10. Det antas å være flere årsaker til dette, for eksempel:

 • en feil i fosterets nervesystem eller i overføringen av nervesignaler til muskelcellene

 • feil i selve muskelcellen

 • endret bindevev

 • innskrenket plass i livmoren

 • redusert blodforsyning til fosteret

 • infeksjon hos fosteret

 • multippel sklerose eller diabetes hos moren

 • skade og/ eller alvorlige blødninger under svangerskapet

De distale formene for arthrogrypose skyldes en nyoppstått eller arvet genfeil i ulike gener (1,2,3).

Behandling ved AMC

Målet med behandlingen er å opprettholde eller øke bevegeligheten i de stive leddene og forebygge muskelsvekkelse. Det innebærer å komme tidlig i gang med tøying av ledd, behandling med skinner (ortoser) og eventuelt kirurgi (2, 7-9).

Hensikten er å få best mulig stå- og gå-funksjon, og å kunne bruke armene i daglige gjøremål. Etter som barnet vokser er tilrettelegging for å mestre aktivitet og deltakelse i dagliglivet viktig.

Les mer om behandling av AMC nedenfor.

Brukerforening

AMC-foreningen

Mer informasjon

Om arthrogryposis multiplex congenita AMC

TRS har laget informasjon om ulike forhold ved å leve med AMC: Medisinske forhold, fysisk funksjon - aktivitet og trening, om dagliglivet (barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning arbeid og fritid), og om andre nettsider, kurstilbud og forskning.  Informasjonen kan være aktuell for personer med AMC og deres fagpersoner.

Medisinske forhold: Diagnostisering, behandling og oppfølgingPsykologiske forholdFysisk funksjon, aktivitet og treningDagligliv: Barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning, arbeid og fritidAndre nettsider, kurstilbud og forskning

Om rettigheter og tjenester i det offentlige

Vi har samlet informasjon og lenker om dette på egne sider.

Rettigheter og tjenester i det offentlige

Film om AMC

Monica og Aurora har begge AMC, og i denne filmen snakker de om hvordan det er å leve med denne diagnosen. Hvordan var det da Monica var liten og hvordan er de å bli voksen å ha assistent. Det viktigste er å leve så normalt som mulig, det er de to skjønt enige om.


 

Referanser

 1. Bamshad M, Van Heest AE, Pleasure D. Arthrogryposis: a review and update. J Bone Joint Surg Am. 2009;91 Suppl 4:40-6.
 2. Linnet KM, Balslev T, Møller-Madsen B. Arthrogryposis multiplex congenita. Ugeskr Laeger. 2015;177(33):V12140712.
 3. Hall JG, Kimber E, van Bosse HJP. Genetics and Classifications. J Pediatr Orthop. 2017;37 Suppl 1:S4-s8.
 4. Hall JG, Aldinger KA, Tanaka KI. Amyoplasia revisited. American journal of medical genetics Part A. 2014;164a(3):700-30.
 5. Steen U, Wekre LL, Vøllestad NK. Physical functioning and activities of daily living in adults with amyoplasia, the most common form of arthrogryposis. A cross-sectional study. Disabil Rehabil. 2017:1-13.
 6. Hall JG, Kiefer J. Arthrogryposis as a Syndrome: Gene Ontology Analysis. Molecular syndromology. 2016;7(3):101-9.
 7. van Bosse HJP, Ponten E, Wada A, m.fl. Treatment of the Lower Extremity Contracture/Deformities. J Pediatr Orthop. 2017;37 Suppl 1:S16-s23.
 8. Oishi SN, Agranovich O, Pajardi GE, m.fl. Treatment of the Upper Extremity Contracture/Deformities. J Pediatr Orthop. 2017;37 Suppl 1:S9-s15.
 9. De Mulder T, Prinsen S, Van Campenhout A. Treatment of non-idiopathic clubfeet with the Ponseti method: a systematic review. J Child Orthop. 2018;12(6):575-81.


 

Sist faglig oppdatert august 2019.


 


 

Fant du det du lette etter?