Kan Virtual Reality brukes for å fremme forståelse for hvordan det er å være kortvokst, og hvilke utfordringer det kan innebære?

Virtual Reality

I dette prosjektet ønsker vi å finne ut om bruk av Virtual Reality (VR) kan være med på å fremme empati, og gi bedre forståelse for utfordringene kortvokste personer kan oppleve i hverdagen.

Person med VR-briller
  • Type: Annet forskningsprosjekt/utviklingsprosjekt
  • Ansvarlige: Eirik Wahl Seeberg og Bendik Fjeldstad, TRS
  • Samarbeid med: Norsk Interesseforening for Kortvokste (NiK)
  • Status: Avsluttet, 2020.

TRS og NKSD har som målsetting å spre kunnskap om sjeldne diagnoser på mange måter, for mange ulike mottagere, og å teste ut ulike teknologiske måter å gjøre dette på.

I dette prosjektet lager vi to VR-filmer, hvor hovedpersonene er kortvokste. Filmene foregår i øyehøyden til skuespilleren, som viser fram og reflekterer rundt ulike sider av hverdagen sin. Det ferdige produktet skal kunne sees gjennom VR-briller, slik at man på best mulig måte gis et inntrykk av hvordan hverdagen kan oppleves når man er kortvokst.

Mange sjeldne diagnoser medfører kortvoksthet, som kan innebære både praktiske utfordringer og uønsket oppmerksomhet. Dette prosjektet har som målsetning å gi både fagpersoner og andre et inntrykk av hvordan en slik diagnose kan oppleves. Formålet med dette prosjektet er å legge til rette for at man ved bruk av VR-briller ikke bare får høre, men faktisk oppleve hvordan det kan være å ha en sjelden diagnose. Dette er et viktig poeng, da sjeldne diagnoser kan innebære utfordringer andre ikke forholder seg til i hverdagen sin, samtidig som det både kan være vanskelig å forklare, og vanskelig å forstå helt ut.

Prosjektet er inspirert av Øverland og Seeberg (2019), som tar for seg hvordan VR-filmer produsert av UNICEF brukes som virkemiddel i innsamlingsaksjoner for flyktninger. I oppgaven ble effekten VR-filmene hadde på donasjonsvilje undersøkt, og resultatene viste at personer som så filmen i VR donerte betydelig og signifikant mer penger enn de som så den samme filmen på en skjerm. En mulig forklaring på dette er at å treffe personer gjennom VR gir et sterkere inntrykk enn gjennom en skjerm. I tråd med dette viser tidligere forskning at VR kan fasilitere empati (e.g. Schutte og Stilinovic, 2017). Med utgangspunkt i at VR evner å la oss ta perspektivet til andre mennesker, og at dette fremmer empati og forståelse, vil det å produsere VR-filmer som gir en opplevelse av hvordan det er å være kortvokst kunne være et viktig grep for å øke kunnskap om, og redusere stigmatisering av, kortvokste.

Faser ​i prosjektet

Første del av prosjektet er å lage filmen som beskrevet over. Andre del er å evaluere filmene. Tredje del av prosjektet vil være å ta filmen i bruk i kunnskapsspredning om det å leve med kortvoksthet.

Result​​​ater

To VR filmer er produsert. Det er også laget en film som viser folks reaksjoner når de ser VR filmene.

 


 

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 01.12.2022