HELSENORGE
– en gjennomgang og utvikling av en ny tanke og refleksjonsmodell (arbeidstittel)

Modeller for inkludering og tilpasset opplæring i kroppsøving

​Prosjekttype:

Kapittel i en vitenskapelig antologi/bok om Modellbasert kroppsøving

Status:

Avsluttet

Ansvarlig:

Ellen Berg, TRS 

Samarbeidspartnere:

Redaktører for boka: Petter Erik Leirhaug, 1. amanuensis, Høgskulen på Vestlandet og Ellen Berg Svendby, TRS

Medforfattere: Forskere fra NIH, Høgskolen på Vestlandet, HIOA, og forskere fra England (professor David Kirk, University of Strathclyde) og Sverige (professor Mikael Quennerstedt, Örebro Universitet)

Formål og hvilken nytte har dette for brukerne av TRS?:

Formålet med boka er å presentere og problematisere modellbasert kroppsøving fra ulike perspektiver. Kapitlet som skal omhandle modeller for inkludering og tilpasset opplæring i kroppsøving har til hensikt å formidle kunnskap om eksisterende modeller, og utvikle en 'ny' tanke-og refleksjonsmodell som kan brukes i arbeidet med å utvikle mer inkluderende opplæringstilbud i kroppsøvingsfaget i skolen.

En slik modell vil kunne være nyttig fordi den kan brukes som 'verktøy' for å skape et bedre opplæringstilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Bakgrunn:

Modellbasert tenkning for opplæring i faget kroppsøving er debattert internasjonalt i mange år, uten at det i særlig grad er blitt gjenstand for debatt og fagutvikling her i Norge. Boka som helhet har derfor som mål å bidra med økt kunnskap om dette også her til lands. Kapitlet om modeller for inkludering og tilpasset opplæring har sitt utspring i eget doktorgradsarbeid om barn og unges erfaringer med kroppsøvingsfaget når de har en sjelden diagnose (fysisk funksjonsnedsettelse). Med avhandlingen «Jeg kan og jeg vil, men jeg passer visst ikke inn», synliggjøres et gap mellom idealet om en inkluderende opplæring og det som erfares i praksis. Å utvikle en modell som kan danne basis for en bedre tilpasset og inkluderende opplæring har derfor vært viktig.

Metode og målgruppe:

Boka som helhet har sitt utspring i modellbasert tenkning. Målgruppe er primært kroppsøvingslærerstudenter, men boka og kapitlet vil være relevant for andre som er opptatt av å utvikle opplæringstilbudet i faget kroppsøving.

Resultater:

Boka/antologien med vitenskapelige artikler publiseres av Cappelen Damm.

Fant du det du lette etter?