HELSENORGE

Barn som medskapere av kunnskap i forskning

​​​​Om prosjektet

Prosje​​kttype

Kapittel i en vitenskapelig antologi/bok om Samproduksjon i forskning

Stat​​​us

Avsluttet

Ansv​​​arlig

Ellen Berg Svendby, TRS 

Samarb​eidspartnere          

Redaktører for boka: Prof. Inger Marie Lid (HIOA), Prof. Ole Petter Askheim (Høgskolen i Lillehammer) og Prof. Sigrid Østensjø (HIOA)

Medforfattere på kapitlet: Ingvil Øien, Førstelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus, Elisabeth Willumsen, Professor, PhD, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Molde

Formål og​​ hvilken nytte har dette for brukerne av TRS?

Formålet med boka er fra et kritisk perspektiv å belyse ulike aspekter av samproduksjon i forskning. Kapitlet om barn som medskapere av kunnskap retter søkelyset mot de metodiske og normative antagelsene som ligger til grunn for å involvere barn i forskning. Formålet med kapitlet er å bidra med økt kunnskap og refleksjon om barns bidrag i kunnskapsproduksjon, og har til hensikt å belyse barns rolle som medskapere sett i lys av forståelser av barn som forskere/medforskere

Kapitlet og boka som helhet vil være nyttig for videre diskusjoner og utforming av samproduksjon i forskning på TRS. 

Bakgr​unn

Antologien har sitt utspring i økt fokus på og krav om brukermedvirkning i forskning. Spesielt er tematikken blitt aktualisert gjennom kravet om brukermedvirkning for å få forskningsmidler fra helseforetak og forskningsråd. Det finnes lite dokumentert forskning som belyser verdien og kompleksiteten av samproduksjon i forskning.

Metode​​ og målgruppe

Boka som helhet har sitt utspring vitenskapelig i et kritisk perspektiv, og kapitlet om barn som medskapere av kunnskap baseres på to kvalitative studier. Den ene studien omhandler barns deltagelse i hverdagsliv, og det andre dreier seg om egen studie om inkludering i kroppsøving.

Målgruppe for boka er forskningsfeltet helse, sosial, velferd, pedagogikk, master/PhD, samt de som medvirker og deltar i samproduksjon i forskning.

Resul​​​tater

Boka Samproduksjon i forskning ble publisert av Universitetsforlaget, Open Access  i mai 2019. Kapittel 10. Involvering av barn i samp​roduksjon i forskning – metodologiske og etiske aspekter er skrevet av Svendby EB, Øien I, Willumsen E.

I tillegg til dette bokkapitlet har det som følge av arbeidet med brukermedvirkning/samproduksjon i forskning også blitt publisert en vitenskapelig artikkel om tematikken, i samarbeid med Karen Synne Groven og Gro Rugseth ved OsloMet - storbyuniversitetet. Ethical sensitivity in co-production: Openness and doubt when young women participate in research. Av: Groven KS, Svendby EB, Rugseth G. Publisert i Health Care for Women International, april 2019.

 

Fant du det du lette etter?