En studie av relasjoner mellom helsepolitiske føringer og brukererfaringer

Aktiv medvirkning og selvstendighet

Form, pil

​Prosjektet Aktiv medvirkning og selvstendighet: En studie av relasjoner mellom helsepolitiske føringer og brukererfaringer blir ikke videreført.

Result​ater

Prosjektet har ikke resultert i noen publikasjoner, men kunnskap fra de førti dybdeintervjuene har vært løftet frem i mange ulike sammenhenger. Viktigst som grunnlag for planer som berører virksomheten til TRS, men også som del av formidlingen om hvordan mennesker med sjeldne tilstander erfarer hverdagen, med både muligheter og utfordringer. 

Analyser fra dataene ble presentert i den verdensomspennende konferansen CHRONIC LIVING, quality, vitality and health in the 21st century, an international conference, 4.-6. Mars 2021 ved Universitetet I København 

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 24.05.2024