Ressursside

Nettkurs for foreldre om forberedelse til skolestart, 2022

Dette er en forberedelsesside for det digitale skolestartkurset 2022. Kurset arrangeres i uke 7, og er for foreldre/foresatte til barn med en av TRS sine diagnoser som starter på skolen høsten 2022.

Skole og skolebarn, illustrasjonsbilde

På denne finner du presentasjoner fra kurset. Siden er tilgjengelig også etter kurset, og kan være til nytte for foreldre og lokale fagpersoner i forbindelse med skolestart.

Om ​​TRS

Denne korte filmen forklarer hva TRS er og hva vi gjør

 

Pres​entasjoner fra kurset

Praktisk tilrettelegging i skolen for barn med dysmeli

Praktisk tilrettelegging i skolen for barn med akondroplasi, AMC, OI og MO

Mer informasjon om tema assistanse og rettigheter i skolen

 

Nyttige læri​​n​​gsressurser om skole, tilrettelegging og rettigheter 

Barn med sjeldne diagnoser kan ha behov for tilrettelegging og tilpasning for å få en god skolehverdag. Informasjon om diagnosen og barnets behov er viktig. 

TRS har laget en egen nettside: "Skolestart og skolehverdag med en sjelden diagnose". Du finner informasjon om følgende tema:

  • ​Begynne på skolen, bekymringer og forventninger
  • Forberedelse til skolestart, sjekkliste
  • Informere andre om at barnet har en sjelden diagnose
  • Inkludering og funksjonsmangfold
  • Tilrettelegging og tilpassing i skolen for barn med sjeldne diagnoser
  • Kroppsøving og fysisk aktivitet i skolen​
  • Regelverk for tilrettelegging i skolen
  • Andre rettigheter og tjenester i det offentlige

Her finner du siden om skolestart og skolehverdag med en sjelden diagnose

 

 

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 24.04.2024