Kurs for foreldre til barn 0-3 år med sjeldne bensykdommer 2022

Her finner du informasjon og presentasjoner fra kurset 10. til 12. mai 2022

​I​nformasj​​​​​on om TRS

​Her kan du se en film om hva TRS er og hva vi gjør:​​​​

 


Presentas​​joner f​​ra kurset

​Velkommen til TRS og informasjon om kursetTjenesteapparatet, rettigheter og muligheter v/ sosionom Brede DammanTilrettelegging for lek og deltakelse, hjemme og i barnehagen v/ ergoterapeutene Unni Steen og Trine Bathen​Å få et barn med en sjelden diagnose v/ psykolog Karina Heldal

Å vokse op​p med en sjelden diagnsoe, v/ pykolog Karina Heldal​​

Infor​​​masjon om love​​r, retti​​​gheter og tjenester i det offentlige

Dette har vi samlet informasjon om på egne sider.

Her finner du informasjon om lover, rettigheter og tjenester


Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 13.12.2022