HELSENORGE

Kurs for foreldre til barn 0-3 år med sjeldne bensykdommer 2022

Her finner du informasjon og presentasjoner fra kurset 10. til 12. mai 2022

​I​nformasj​​​​​on om TRS

​Her kan du se en film om hva TRS er og hva vi gjør:​​​​

 


Presentas​​joner f​​ra kurset

​Velkommen til TRS og informasjon om kursetTjenesteapparatet, rettigheter og muligheter v/ sosionom Brede DammanTilrettelegging for lek og deltakelse, hjemme og i barnehagen v/ ergoterapeutene Unni Steen og Trine Bathen​Å få et barn med en sjelden diagnose v/ psykolog Karina Heldal

Å vokse op​p med en sjelden diagnsoe, v/ pykolog Karina Heldal​​

Infor​​​masjon om love​​r, retti​​​gheter og tjenester i det offentlige

Dette har vi samlet informasjon om på egne sider.

Her finner du informasjon om lover, rettigheter og tjenester


Fant du det du lette etter?