Digitalt fagkurs om tilrettelegging og helseoppfølging i skolen 25.04.23

Fagkurset ble arrangert av Frambu og TRS kompetansesentre for sjeldne diagnoser. Målgruppe var ansatte og ledere i skole og SFO,  kommuneergoterapeuter og fysioterapeuter.

Om kurset

Måls​​etting

​Målsetting med kurset var å styrke deltakernes kunnskap om behov og muligheter for fysisk, medisinsk og sosial tilrettelegging for å fremme deltakelse i lek og læring i skolehverdagen, for barn og unge som har en sjelden diagnose med fysisk funksjonsnedsettelse.​

Pr​ese​ntasjoner fra kurset

Presentasjoner fra kurset er lagt ut på Frambus nettsider:

Her finner du presentasjon om "Helsehjelp i skolen"

Her finner du presentasjon om "Tilrettelegging- hva, hvorfor og hvordan"


Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 01.08.2023