Oppdatert informasjon om medisinske forhold ved ryggmargsbrokk

TRS har oppdatert informasjonen "Medisinske forhold ved ryggmargsbrokk: Diagnostikk, behandling og oppfølging".

Publisert 12.05.2022
Sist oppdatert 06.12.2022
Mor, far og barn sammen med mange helsearbeidere i hvit frakk

​​Ryggmargsbrokk er en nevrologisk utviklingsforstyrrelse som er forbundet med flere forandringer i sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg). Det medfører ulik grad av lammelser i muskulaturen, nedsatt følesans, påvirker funksjoner i urinblæren og tarmen, og kan også gi kognitive utfordringer.​

Mange personer med ryggmargsbrokk har utdanning, jobb og familie, men lever med en komplisert tilstand som krever livslang oppfølging i ulike deler av helsevesenet og det offentlige tjenesteapparatet.  

Den oppdaterte informasjonen er nyttig for personer med ryggmargsbrokk, deres pårørende og fagpersoner som følger opp personer med ryggmargsbrokk (fastleger, habiliteringstjenesten, kommunehelsetjenesten med mer).

 

Her finner du infor​​​masjonen om medisinske forhold ved ryggmargsbrokk