HELSENORGE

Oppdatert informasjon om medisinske forhold ved multiple osteokondromer

TRS har oppdatert informasjonen om "Medisinske forhold ved multiple osteokondromer: Diagnostikk, behandling og oppfølging".

Bilde av lege og voksen pasient

Multiple osteokondromer (MO) er en sjelden, arvelig tilstand der en utvikler godartede benutvekster/kuler i skjelettet, kalt osteokondromer (tidligere kalt eksostoser). Det er stor variasjon i hvordan sykdommen arter seg. De fleste med MO lever aktive liv til tross for plagene sine. 

Barn, ungdom og voksne med MO har behov for medisinsk oppfølging og behandling gjennom hele livet.

​Den oppdaterte informasjonen er nyttig for personer med MO, deres pårørende og fagpersoner som følger opp personer med MO.

Her finner du informasjonen om medisinske forhold ved MO