Oppdatert informasjon om fysioterapi og fysisk funksjon hos små barn med akondroplasi

TRS har oppdatert informasjonen om fysisk funksjon og fysioterapi for små barn med akondroplasi. Målgruppe er fysioterapeuter, andre fagpersoner og foreldre til barn med akondroplasi.

Publisert 06.09.2023
Barn med akondroplasi og voksen

​Akondroplasi er den vanligste formen for kortvoksthet med forandringer i skjelettet (skjelettdysplasi). Den grovmotoriske utviklingen (det vil si evnen til å reise seg, stå og gå) er forsinket hos barn med akondroplasi.

Det anbefales å ha oppfølging av fysioterapeut i småbarnsalder. Eldre barn, ungdom og voksne kan ha behov for tilpassing av fysisk aktivitet og trening.​

Her finner du informasjonen om fysisk funksjon, fysioterapi, trening og fysisk aktivitet ved akondroplasi