Oppdatert informasjon om dagliglivet med OI

TRS har oppdatert informasjonen om dagliglivet ved osteogenesis imperfecta (OI). Her gis råd til fagpersoner, personer med OI og pårørende om mestring og tilrettelegging av dagliglivet for barn, ungdom og voksne.

Publisert 26.06.2023
To jenter som tegner på gipsen til den ene, hun har gips på det ene benet

Dagliglivet består av mange ulike arenaer og situasjoner: Barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning, arbeid og fritid.

​Hvilke følger OI har for dagliglivet er avhengig av den enkeltes livssituasjon og personlige behov. Tilstandens alvorlighetsgrad betyr mye for tiltak og tilrettelegginger.​ Vi har derfor valgt å lage to sider om dagliglivet, en om dagliglivet ved mild form for OI​, og en side om dagliglivet ved moderat til alvorlig OI.

Her finner du informasjon om dagliglivet ved mild form av OI

Her finner du informasjon om dagliglivet med moderat til alvorlig form av OI