Oppdatert informasjon om medisinske forhold ved osteogenesis imperfecta

TRS har nå oppdatert informasjonen om medisinske forhold ved osteogenesis imperfecta (OI). Huskeliste for barneleger og fastleger om oppfølging av personer med OI er også oppdatert. Målgruppe for informasjonen er fagpersoner, personer med OI og deres pårørende

Publisert 10.04.2024
Lege og pasient som snakker sammen

Osteogenesis imperfecta (OI), er en gruppe arvelige bindevevssykdommer som først og fremst rammer skjelettet, men andre organer er også påvirket. OI deles inn i undertyper med stor variasjon i kliniske funn og alvorlighetsgrad. På tross av de medisinske utfordringene lever personer med OI aktive og gode liv.

Her finner du informasjonen om medisinske forhold ved OI, inkludert huskeliste for oppfølging