Fagmøte om nevrogen blæreforstyrrelse hos barn

Fredag 5. april var uroterapeuter, barnekirurger og urologer fra Oslo, Bergen, Trondheim og Gøteborg, sammen med fagpersoner fra TRS, samlet på TRS for å diskutere og utveksle erfaringer rundt temaet nevrogen blæreforstyrrelse hos barn med ryggmargsbrokk.

Publisert 09.04.2019
Sist oppdatert 06.12.2022
Urologimøte mmc - deltakere

Initiativtaker til møtet var Petra Aden som i det siste halvåret har jobbet i 20 % stilling ved TRS ved siden av jobben som leder for Seksjon for nevrohabilitering – barn ved Oslo Universitetssykehus.

Deltakerne presenterte hvilke rutiner de har rundt undersøkelser og operasjoner, og det ble satt av god til diskusjon rundt temaene.

Det var første gang et slikt møte ble arrangert og deltakerne var fornøyd med samlingen. Uroterapeutenes viktige rolle ble trukket fram, og deltakerne var opptatt av at det var en styrke at samlingen var tverrfaglig. Det ble ytret ønske om at man skal få til årlige møter og TRS vil ta på seg oppgaven med å koordinere dette i samarbeid med Petra Aden.

Dette er nevrogen blære:

Ved ryggmargsbrokk er det som regel helt eller delvis manglende nerveforsyning til blæremuskelen og til blærens lukkemuskel.  Dette medfører at man ikke kan tømme blæren fullstendig, og/ eller at man lekker urin. 90 % av personer med ryggmargsbrokk har nevrogen blære.

Les mer om medisinske forhold ved ryggmargsbrokk