HELSENORGE

Rettigheter og støtteordninger for pårørende

Det finnes ulike ordninger i det offentlige for den som er pårørende til en med sykdom. Under beskrives ulike rettigheter og støtteordninger.

Flere voksne og barn ved middagsbordet

Ret​​tigheter

Det finnes ulike ordninger i det offentlige for den som er pårørende til en med sykdom. Jo mindre pasienten er i stand til å ivareta seg selv, jo flere rettigheter har pårørende. Pårørendes rettigheter gjelder både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Det knyttes rettigheter til områder som:

  • pårørendes rett til veiledning og informasjon
  • foreldres rettigheter ved helsehjelp til barn
  • rett til å representere en pasient som ikke kan ivareta seg selv
  • rett til avlastningstiltak for å lette omsorgsbyrden
  • rett til involvering ved tvungen helsehjelp
  • pårørendes rett til økonomiske ytelser

Les mer på sidene til Hel​​seNorge

Informasjo​​n og støtteordninger

"Det eneste som betyr noe er hvordan det går med den jeg er pårørende til", er vanlig å høre fra pårørende. Men pårørende har også egne behov. De kan være utsatt for fysiske, psykiske og sosiale belastninger. Det er viktig at du som pårørende søker råd og støtte før problemene blir for store.

Les mer på sidene til HelseNorge

Pårørendesenteret er et nettsted for deg som er pårørende i Norge. Her finner du
kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende, og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud. 

Les mer på Pårørendesenterets nettsider

Barn som pårøre​​​nde

Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes barnas hverdag.

Les om barn​ og unge med fysisk sykdom i familien på sidene til HelseNorge​Les om barn og unge som er pårørende på sidene til Pårørendesenteret

 

Fant du det du lette etter?