Økonomisk rådgiving og behandlingsutgifter: Helsehjelp, tannbehandling og fysioterapi

Økonomisk rådgivning - illustrasjon

Økonomisk rådgivning

Generell økonomisk rådgivning er en tjeneste alle NAV-kontor skal kunne gi. Det kan også være til hjelp for å finne fram til aktuelle ytelser og stønader. Et generelt råd vil være å alltid notere og ta vare på dokumentasjon over utgifter som kan knyttes til diagnosen. Selv om utgiftene ikke gir rett til ytelser, kan dette være med på å beskrive totalsituasjonen og brukes som begrunnelse i søknader på et senere tidspunkt. Det skilles mellom dekning av behandlingsutgifter, bidrag til livsopphold, hjelpemidler, ytelser for ekstrautgifter og stønad til praktisk bistand.

Behandlingsutgifter

Det meste av behandlingsutgifter dekkes i dag av helsevesenet (Frikort). Egenandelen som må betales og summen som må til før man oppnår rett til frikort vil variere etter utgiftstype. Barn opp til 16 år betaler ikke egenandeler . Ved behandling hos psykolog, er barn og ungdom under 18 år fritatt for å betale egenandeler. Les mer  om frikort hos helsenorge.no. 

Tannbehandling

Noen diagnoser gir rett til dekning av behandlingsutgifter hos tannlege fra det offentlige. Men man får kun dekket tannbehandling etter refusjonstakst. Det vil si at hvis tannlegen har høyere priser enn det man får refundert fra det offentlige, må man selv dekke mellomlegget. Hvor stor mellomlegget blir, kan man avklare med tannlegen før tannbehandlingen starter. Les mer om tannbehandling på Helsenorge.no og på Helfo sine sider.

TAKO-senteret (Tannhelse-kompetansesenteret for sjeldne medisinske tilstander) kan konsulteres dersom det er spesielle problemstillinger knyttet til tannbehandling ved sjeldne diagnoser. Les mer hos TAKO-senteret      

Fysikalsk behandling - Fysioterapi

Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi. Fysioterapeuten skal vurdere ditt behov for behandling. Du trenger fortsatt henvisning til ridefysioterapi.

Betaling og egenandel ved fysioterapi

Det er bare barn under 16 år og yrkesskadde som er fritatt fra å betale egenandeler for fysioterapibehandling. Diagnoselisten for fri fysioterapi er avviklet. Det innebærer at de som tidligere fikk gratis fysioterapi, må betale en egenandel fra første behandling, slik som ellers er vanlig i helsetjenesten. Pasienter med sykdommer som tidligere ikke sto på diagnoselisten får lavere utgifter.

Pasienten får frikort uten å søke om det. Frikortet kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd, og overskytende beløp vil automatisk bli tilbakebetalt. Se egenandelstaket for frikort tak 2 (som gjelder fysioterapibehandling m.m.) i lenken under.

Du må gå til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen for å få stønad fra det offentlige (Helfo). Går du til en som har driftsavtale må du betale egenandel til frikort beløp er oppnådd. Går du til en privat uten avtale så må du betale fullt hele tiden. Barn og yrkesskade betaler ingen ting, heller ikke frikort beløpet (men de kan ikke gå til en uten driftsavtale, da må de betale alt selv).

Les mer om fysioterapibehandling og egenandeler

Bassengtrening

Det kan gis refusjon for gruppetrening i basseng med fysioterapeut. Du må undersøke med din fysioterapeut/ din kommune om dette finnes som tilbud der du bor.

Ridefysioterapi 

Det kan gis bidrag til dekning av utgifter til ridefysioterapi hos fysioterapeut. Målgruppe for bidragsordning er personer som har behov for fysioterapi på grunn av:

  • en medfødt eller ervervet sykdom/funksjonshemming som gir bevegelses-, balanse- og/eller koordineringsvansker
  • en fysisk eller psykisk funksjonshemming som medfører at vanlige aktiviteter ikke fører fram til en rimelig grad av fysisk utfoldelse

Ridefysioterapien må være av betydning som en erstatning for eller supplement til tradisjonell fysioterapi.

Fant du det du lette etter?