HELSENORGE

Organisering

TRS er faglig en del av Nasjonal Kompetansetjeneste for Sjeldne Diagnoser (NKSD), som består av ni sentre for sjeldne diagnoser og en fellesadministrasjon. Sentrene har et felles mandat, gitt av Helse- og omsorgsdepartementet. Samtidig er TRS organisatorisk en del av Sunnaas sykehus som en enhet i forskningsavdelingen.

Organisasjonskart

  organisasjonskart

Bildet viser at TRS er organisatorisk plassert på Sunnaas, og faglig en del av NKSD. I tillegg har TRS et senterråd. Arbeidet er ledet av senterleder og organisert i to diagnoseteam med hver sin leder og et team for kommunikasjon og digital virksomhet, under senterleder. Medisinsk rådgiver og kommunikasjonsrådgiver er del av ledergruppen. Senteret har også en tematisk forskningsgruppe på tvers av team.

Fant du det du lette etter?