Organisering

TRS er faglig en del av Nasjonal Kompetansetjeneste for Sjeldne Diagnoser (NKSD), som består av ni sentre for sjeldne diagnoser og en fellesadministrasjon. Sentrene har et felles mandat, gitt av Helse- og omsorgsdepartementet. Samtidig er TRS organisatorisk en del av Sunnaas sykehus som en enhet i forskningsavdelingen.

Organisasjonskart

Organsiasjonskart TRS 2019

Organisasjonskart TRS 2019

                                

 

Åpne organisasjonskartet i større versjon
Fant du det du lette etter?