Organisering

TRS er faglig en del av Nasjonal Kompetansetjeneste for Sjeldne Diagnoser (NKSD), som består av ni sentre for sjeldne diagnoser og en fellesadministrasjon. Sentrene har et felles mandat, gitt av Helse- og omsorgsdepartementet. Samtidig er TRS organisatorisk en del av Sunnaas sykehus som en enhet i forskningsavdelingen.

Organisasjonskart

  
organisasjonskart

Bildet viser at TRS er organisatorisk plassert på Sunnaas, og faglig en del av NKSD. I tillegg har TRS et senterråd. Arbeidet er ledet av senterleder og organisert i to diagnoseteam med hver sin leder og et team for kommunikasjon og digital virksomhet, under senterleder. Medisinsk rådgiver og kommunikasjonsrådgiver er del av ledergruppen. Senteret har også en tematisk forskningsgruppe på tvers av team.

Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, våre diagnoser og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 06.12.2022