Regional rehabiliteringskonferanse HSØ 2024 utsettes

Helse Sør-Øst RHF har besluttet at Regional rehabiliteringskonferanse HSØ som er planlagt i september 2024, utsettes til 2025.

Publisert 15.03.2024

Utsettelsen skjer på grunn av pågående anskaffelsesprosess for kjøp av rehabiliteringstjenester. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om nytt tidspunkt for konferansen.   

En stor takk til alle dere som har jobbet med program og innhold frem til nå!

Ta gjerne kontakt med oss i RKR dersom det er spørsmål til dette. Vi oppdaterer våre nettsider og andre kanaler fortløpende.

Kontakt oss

Mvh Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR)