Implementering og kunnskapstranslasjon i praksis - workshop

Implementering av kunnskapsbaserte metoder er en utfordring. Ved å bruke en systematisk tilnærming til implementeringsprosessen, økes sjansene for å lykkes.

Publisert 06.06.2024
Sist oppdatert 11.06.2024
Illustrasjonsbilde

Foto: Shutterstock

I klinisk praksis er det fortsatt ofte slik at vi vet mer om hvilke metoder som virker, enn om hvordan vi skal få metodene iverksatt. For å lykkes med implementeringsprosesser er god planlegging en forutsetning.  

Vi i Regional kompetansetjeneste for rehabilitering har i mange år jobbet med, og forsket på implementeringsprosesser ved hjelp av Fra-kunnskap-til-handling-rammeverket. For å dele av vår kunnskap arrangerer vi en workshop der deltakerne lærer å bruke dette rammeverket til å planlegge en implementeringsprosess, og lage en detaljert implementeringsplan.  

Workshop

Workshop'en går over to dager og passer for dem som jobber i rehabiliteringsfeltet, og som planlegger å implementere kunnskapsbaserte tiltak. Gjennom workshopen vil dere jobbe frem en plan for implementering av en kunnskapsbasert intervensjon dere selv har valgt på forhånd. 

Målgruppen for denne workshopen er deg som jobber med rehabilitering, og passer for alle som er interessert i å lære mer om hvordan man kan lykkes med å implementere kunnskapsbaserte tiltak. 

Les mer og meld deg på workshop