Fagkurs

Workshop - Implementering og kunnskapstranslasjon i praksis

Implementering av kunnskapsbaserte metoder er en utfordring. Ved å bruke en systematisk tilnærming til implementeringsprosessen, økes sjansene for å lykkes. På dette kurset vil du lære å bruke «Fra-kunnskap-til-handling-modellen» til å planlegge ditt implementeringsprosjekt.

26.
september
2024
2 dager
 1. 26. sep. 2024, 09:00 - 16:00
 2. 27. sep. 2024, 09:00 - 16:00
Påmelding workshop

Tid og sted

Når

 1. 26. sep. 2024, 09:00 - 16:00
 2. 27. sep. 2024, 09:00 - 16:00

Arrangør

Hvor

Aker sykehus, Dagligstua bygg 60

Frist for påmelding: 15. aug. 2024, 16:00
Påmelding workshop

Om workshopen

Målgruppen for denne workshopen er deg som jobber med rehabilitering i Helse Sør-Øst, og passer for alle som er interessert i å lære mer om hvordan man kan lykkes med å implementere kunnskapsbaserte tiltak.

Gjennom workshopen vil dere jobbe frem en plan for implementering av en kunnskapsbasert intervensjon dere selv har valgt på forhånd. Noe av innholdet i kurset vil bli presentert på engelsk.

Etter deltakelse i workshopen vil deltakerne kunne

 1. beskrive når et kunnskapsbasert tiltak er «klart» for implementering
 2. planlegge aktiviteter for pre-implementeringsfasen, inkludert metoder for å forankre prosessen i egen organisasjon
 3. utvikle en implementeringsplan ved hjelp av «Fra-kunnskap-til-handling-modellen» og tilleggsrammeverk 

Les mer om, og send inn obligatorisk oppgave her

 • 2-3 personer fra hvert arbeidssted deltar for å få mest mulig ut av workshopen.
 • Deler av workshopen vil foregå som veiledet gruppearbeid der deltakere fra samme arbeidssted jobber sammen med å utvikle en skreddersydd implementeringsplan for eget implementeringsprosjekt
 • Innsending av prosjektforslag/kort beskrivelse av eget implementeringsprosjekt innen 15. august 2024

Forslaget bør inneholde

 • Beskrivelse av det kunnskapsbaserte tiltaket som skal implementeres, sammen med en kort beskrivelse av forskningen som støtter dette
 • Klinisk setting der prosjektet skal implementeres (for eksempel kommunehelsetjeneste, sykehus, privat rehabiliteringsinstitusjon)
 • Pasientpopulasjon

Dag 1

Tid Emne
09:00 Velkommen
09:15-09:45 Implementering i helse- og omsorgstjenesten
09:45-10:30 Kunnskapstranslasjon - en presentasjon
10:30-10:45 Pause
10:45-12:00 Forberedelse til implementering, pre-implementeringsfasen: Forelesning og gruppearbeid (utvikling av implementeringsplan)
12:00-13:00 Lunsj
13:00-13:30 Kunnskap-til-handling modellen
13:30-14:30 Identifisere et kunnskapsgap; forelesning og gruppearbeid
14:30-14:45 Pause
14:45-15:45 Tilpasse kunnskap til egen kontekst
15:45-16:00 Gruppediskusjon og avslutning

Dag 2

Tid Emne
09:00-10:15 Identifisering og måling av hemmere og fremmere, forelesning og gruppearbeid
10:15-10:30 Pause
10:30-11:30 Implementeringstiltak, forelesning og gruppearbeid
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:45 Måling i implemeteringsprosessen og evaluering av resultatet, forelesning og gruppearbeid
13:45-14:00 Pause
14:00-15:15 Vedlikeholdsfasen, forelesning og gruppearbeid
15:15-16:00 Hva nå? Veien videre

 

Kontakt