Regional kompetansetjeneste for rehabilitering

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) skal betjene hele rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst, på tvers av diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og institusjoner.

Hovedoppgavene til kompetansetjenesten er å formidle kunnskap og erfaringer innen rehabilitering til fagmiljøer og brukere. For å stimulere til god fagutvikling, vil vi være pådriver for etablering av fagnettverk. Vi samarbeider tett med andre kompetansetjenester, rehabiliteringsavdelinger, institusjoner og fagpersoner for å dele erfaringer innen rehabiliteringsfeltet.

Kompetansetjenesten har en koordinatorrolle for å presentere rehabiliteringsforskning og nytenkning, og kommunisere dette på en måte som vekker interesse både for fagmiljøer og brukere. Dette for å holde dere oppdatert på hva som skjer innen forskning og beste praksis i feltet rehabilitering.

 

RKR har kontor på Aker Helsearena og er organisert under avdeling Medisin og helsefag.

Kontakt

Postadresse

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering Sunnaas sykehus HF Bjørnemyrveien 11 1453 Bjørnemyr

Slik finner du fram

Aker helsearena

Aker sykehus, Trondheimsveien 235, Bygg 6, 2. etg

0586 Oslo

Kurs og møter

 • Workshop - Implementering og kunnskapstranslasjon i praksis
  Implementering av kunnskapsbaserte metoder er en utfordring. Ved å bruke en systematisk tilnærming til implementeringsprosessen, økes sjansene for å lykkes. På dette kurset vil du lære å bruke «Fra-kunnskap-til-handling-modellen» til å planlegge ditt implementeringsprosjekt.
  Workshop - Implementering og kunnskapstranslasjon i praksis
  26.
  september
  2024
  2 dager