Implementering – fra kunnskap til handling

RKR fortsetter å sette implementering på agendaen, også i 2024.

Publisert 27.02.2024
Sist oppdatert 28.02.2024

REHAB2024 i Trondheim

Stein Arne Rimehaug (RKR) holdt en plenumspresentasjon under Rehab2024 i Trondheim om viktigheten av å bruke teoretiske rammeverk i implementeringsprosjekter.  Han presenterte “vårt eget” rammeverk Knowledge-to-Action modellen i tillgg til Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR), samt et rammeverk for implementeringsledelse, Ottawa Model of Implementation Leadership O-MILe.

Dette er rammeverk og modeller som egner seg å bruke når kunnskapsbasert praksis skal implementeres i rehabiliteringsfeltet.

Implementering av PROMIS - NIMP 2024

På Nettverk for Implementeringsforsknings (NIMP) årlige implementeringskonferanse, ble det fokusert på praktiske grep for å øke samhold og entusiasme i en implementeringsprosess. Her ble det brukt eksempler fra implementeringsprosjektet FIRST, og implementering av PROMIS ved Catosenteret.

En person som holder en presentasjon for et publikum
Bilde fra NIMP (Nettverk for Implementeringsforskning)

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering ble involvert for å gi råd og støtte da fagteamet på Catosenteret skulle implementere PROMIS-29, et generisk PROM skjema. 

FARBART

RKR hadde også en poster på NIMP om prosjekt FARBART. Dette prosjektet har til hensikt å kartlegge helsepersonells og pasienters erfaringer med intensiv gangtrening etter hjerneslag. Første artikkel, om helsepersonells oppfatning av hva som hemmer og fremmer implementering, er nå sendt inn til tidsskrift. 

Mer om FARBART

KTA-film

RKR lagde i 2014 en animasjonsfilm “Fra kunnskap til handling” som forklarer KTA Knowledge-to-action modellen, og beskriver hvordan implementering kan gjennomføres i praksis. Filmen er blitt vist over 4000 ganger og er brukt på Helsebibliotekets nettside, samt i undervisning på høyskoler. Videoen er nå oppdatert og publisert ut i ny versjon  

Fra kunnskap til handling - kunnskapstranslasjon og implementering med KTA-modellen_youtube