Regional rehabiliteringskonferanse HSØ 2023

Hva lærte vi i Sandefjord?

Regional rehabiliteringskonferanse HSØ 2023 ble avsluttet torsdag 7. september etter tre dager med store og små møter mellom over 400 deltakere, foredragsholdere og programkomiteer!

Publisert 13.10.2023
Sist oppdatert 19.03.2024

Rehabilitering er en målrettet samarbeidsprosess - fra hjem til hjem

I år startet konferansen med hele tre prekonferanser, hvorav alle tre var tilnærmet fulltegnet. Fagnettverk for tidlig rehabilitering arrangerte muligens Norges første tverrfaglige konferanse om tidlig rehabilitering, og inviterte med seg en rekke fagfolk fra intensivmiljøene, noe som virkelig ble startskuddet ​​på et entusiastisk nytt fagområde. Det har vært økt fokus på dette fagområdet de siste årene, og tidlig rehabilitering er et eget satsningsområde for Fagplan for rehabilitering i Helse Sør-Øst​

Det var derfor ekstra gøy å se oppslutningen om denne prekonferansen, og ikke minst at tidlig rehabilitering er på manges lepper. Det er tydelig at rehabiliteringen starter allerede på intensivavdeling, og på sengepost i sykehusene. 

Gjennom de neste dagene var eksemplene mange på viktigheten av et støtteapparat som virker, både ved å se på kommunenes mulighetsrom, men også hva brukernes forventinger er. 

"Det er ikke selvvalgt å slutte med rehabilitering", Eilin Eikeland, ​​Virksomhetsleder for Aktivitet og Rehabilitering, Drammen kommune.

Pasienthistoriene i sesjonen med overskrift “mellom alle stoler” ga oss en god innsikt i viktigheten av at gode pasientforløp ivaretas, også i praksis. 

Norge trenger en rehabiliteringsreform

Hva tar vi med oss hjem?

2023 er et spennende år, med lansering av Helsepersonellkommisjonens rapport "Tid for handling"​, Riksrevisjonens kommende revisjon av rehabiliteringstjenestene og ny nasjonal helse- og samhandlingsplan. 

​​Som i andre helsetjenester er også rehabiliteringsfeltet styrt av politiske føringer. Under årets konferanse presenterte Fagdirektør i Helse Sør-Øst, Ulrich Spreng, blant annet seks satsningsområder i planperioden, med et spesielt fokus på det han kalte “helsepersonell-besparende teknologi”. 

I dette ligger det også at vi må bedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjeneste og kommune, og vi må ta vare på de pårørende. 

“Noe av det viktigste vi tar med oss hjem er at ​så mange som jobber med rehabilitering får anledning til å møtes og diskutere faglige muligheter og utfordringer på tvers av nivåer og siloer i helsetjenesten, og at vi klarer å skape en hyggelig og inkluderende ramme rundt disse møtene”, Ingvild Lilleheie, leder Regional kompetansetjeneste for rehabilitering. 

​​Takk til programkomiteene

Vi ønsker å rette en ekstra takk til programkomiteene som ble etablert på tvers av fagområder og arbeidssted innen rehabilitering. Det har bidratt til at vi både har spredt engasjementet for å skape et godt program, og til gode faglige diskusjoner innad i programkomiteen. I tillegg, har vi gjennom dette arbeidet fått kontakt med andre fagmiljøer som ikke tidligere har tenkt at dette er en arena også for dem. 

​Vi gleder oss til neste år, og ønsker velkommen til Regional rehabiliteringskonferanse HSØ 2024 på Lillestrøm