Endring i ledelse eller ledelse i endring?

Dette var tema for nettverkssamlingen som ble arrangert på Christiania Teater i Oslo. Samlingen brakte sammen ledere fra helseforetak, private rehabiliteringsinstitusjoner og kommuner i helseregion sørøst for en inspirerende dag.

Publisert 05.02.2024

Feltet for rehabilitering gjennomgår betydelige endringer, på agendaen sto derfor både endrings- og kriseledelse, samt hvilken betydning hovedprinsippene som er skissert i fagplanen får for både helseforetak og private rehabiliteringsinstitusjoner. 
 
"Vi må fokusere på samarbeid mellom mindre kommuner! Nå avgjøres det ofte av postnummeret hvem som mottar hvilke rehabiliteringstjenester. Norge trenger virkelig en rehabiliteringsreform," oppfordret Odvar Jacobsen, nestleder i brukerutvalget i Helse Sør-Øst. Han understreket behovet for systemisk endring. 
 
Dagen ble avsluttet med et meget inspirerende innlegg av Imac Zambrana, PhD, som gav oss et fremtidsperspektiv på mennesket, teknologi og hardt arbeid; hvordan forberede oss på det som kommer (allerede nå)?

Vi må trene på endring

Så hvordan omfavner vi en endring som vi kanskje ikke nødvendigvis ønsker? Svaret ligger i å være fast på prinsippene, samtidig som vi er empatiske overfor mennesker, i å tørre å gjøre feil, og i å fremme en kultur som omfavner endring! 
 
Takk til Tarje Bjørgum (Abelia), Lena Nymo Helli (Norway Health Tech), Astrid Johanne Nyquist (Beitostølen Helsesportsenter), Gro Aasland (Sykehuset i Vestfold), Alf Magne Foss (Skogli Helse og Rehabiliteringssenter), Oddvar Jacobsen, Anita Moe Larsen (Sunnaas sykehus HF), Jon Ivar Sørland (Regional koordinerende enhet), og spesielt til leder av RKR Ingvild Lilleheie for hennes eksepsjonelle ledelse gjennom dagen. 

Les mer om ledernettverket