CPAx-NOR-fra teori til praksis

Høsten 2023 ble implementeringsressurser og anbefalinger for bruk av kartleggingsverktøyet CPAx-NOR publisert. Parallelt med lanseringen har flere fysioterapienheter fått opplæring i bruk av verktøyet.

Publisert 20.01.2024
Sist oppdatert 30.01.2024

Kunnskapstranslasjon 

En av RKR sine kjerneoppgaver er å minske gapet mellom teori og praksis ved å dele kunnskap og kompetanse til fagpersoner i hele rehabiliteringsfeltet, på tvers av diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og institusjoner i Helse Sør-Øst.

Kunnskapsbasert praksis er sentralt innen rehabiliteringsfeltet og hjelper oss å sikre at rehabiliteringsintervensjonene som ytes er til pasientens beste.  

Opplæring 

Kartleggingsverktøyet CPAx-NOR er utviklet for voksne pasienter med forlenget liggetid på intensivavdelingen, og kan benyttes gjennom pasientforløpet på intensivavdelingen.

Opplæring i CPAx-NOR er viktig for at kartleggingsverktøyet skal være pålitelig i klinisk praksis. 

Fysioterapeut Charlotte Schanke, som tidligere har ledet arbeidet med oversettelse og uttesting av CPAx-NOR, startet høsten 2023 med systematisk opplæring av fysioterapienheter på sykehus i Helse Sør-Øst.

I november 2023 var hun på Sykehuset Telemark HF, hvor ergo – og fysioterapeutene på sykehuset fikk teoretisk og praktisk opplæring i kartleggingsverktøyet. På opplæringsdagen var det gode faglige diskusjoner på tvers av profesjonene. Tilbakemeldingene fra deltakerne brukes for å gjøre opplæringen bedre, og vil komme til nytte for andre fagpersoner som skal bruke CPAx-NOR i sin arbeidshverdag. 

En gruppe mennesker i hvite frakker
Opplæring CPAx-NOR Sykehuset Telemark

I samarbeid med Regionalt senter for digital læring og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst (RegDig) lages det e-læringskurs som blir tilgjengelig i Læringsportalen på alle sykehus vinteren 2024. Det arbeides også for at CPAx-NOR skal utvikles og implementeres i DIPS Arena.

 Om Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool (CPAx)

Kontakt

Ønsker du å lære mer om CPAx-NOR? 

Ta kontakt med Charlotte Schanke for mer informasjon

schm@sunnaas.no