Funksjonskartlegging av intensivpasienten

Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool (CPAx-NOR)

Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool (CPAx) er utviklet av Evelyn Corner (PhD), og er tilpasset voksne intensivpasienter. Kartleggingsverktøyet er oversatt til norsk.

CPAx - kartleggingsverktøy

Kartleggingsverktøyet er brukervennlig, og resultatene visualiseres i et spindeldiagram som er enkelt forståelig for helsepersonell og pasientene. Eneste ekstra utstyr som behøves er et dynamometer for å måle håndgrepsstyrke. 

Spindeldiagram CPAx-NOR
Spindeldiagram CPAx-NOR

CPAx-NOR er observasjonsbasert og utføres på pasientrommet. Kartleggingen inneholder 10 delfunksjoner som inngår i en vanlig behandling, og graderes fra 0=totalt avhengig av hjelp til 5=uavhengig av hjelp.

Funksjonene som vurderes er forflytning i seng og til sengekant, sittebalanse, forflytning til stol, stående balanse, sittende til stående og gangfunksjon. CPAx-NOR inkluderer vurdering av håndgrepsstyrke, og er det eneste kjente funksjonskartleggingsverktøyet som inkluderer respirasjon og hostefunksjon. En sammenlagt skår fra 0-50 beregnes. Desto høyere skår, desto bedre er pasientens funksjonsnivå.

Oversatt til norsk

CPAx ble oversatt til norsk (CPAx-NOR) i 2022, og deretter testet ut i en multisenterstudie ved fem sykehus i Helse Sør-Øst (Akershus Universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, Sørlandet sykehus, Kristiansand og Arendal, ​og Sykehuset Østfold).

Prosjektet var ledet av Charlotte M. Schanke, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR), og finansiert av Stiftelsen Dam.

​​CPAx-NOR ble testet ut blant voksne intensivpasienter som var mekanisk ventilert i ≥48 timer. Fysioterapeutene som deltok hadde gjennomgått lik opplæring. Resultatene viste at fysioterapeutene skåret pasientens funksjon svært likt med lav målefeil.

I klinisk praksis kan CPAx-NOR benyttes fra oppstart av fysioterapi selv om pasienten er dypt sedert (moderat gulveffekt), til overflytting til sengepost (lav takeffekt). En endring i 2 poeng regnes som minste reelle endring. Det anbefales derfor å benytte andre måleverktøy om CPAx-NOR total skår er >48 poeng.

Anbefalinger, skjema og opplæring

På bakgrunn av erfaringer og felles beslutninger i løpet av prosjektperioden, er det utviklet «Anbefalinger for bruk, inkluderte vanlig stilte spørsmål» for den norske versjonen. Anbefalingene bør benyttes for å sikre at skåringen blir mest mulig pålitelig i klinisk praksis.

Generelle anbefalinger for kartlegging med CPAx.pdf

Vanlig stilte spørsmål_CPAx-NOR_versjon 1.0.pdf

Kartleggingsskjema, spindeldiagram og normverdier for gripestyrke.pdf

​​Opplæringen i CPAx-NOR består av to deler. Del 1 er en e-læring og del 2 er en fysisk praktisk opplæring. Del 1 må gjennomføres før del 2. 

Del 1: E-læringskurs

​Kurset utvikles med utgangspunkt i erfaringer og kunnskap innsamlet i Norge, men også samarbeid med fysioterapeuter i Sverige, Danmark og Sveits. E-læringen må fullføres før del 2.

NB! E-læring er under arbeid, og publiseres her så fort det er klart

Del 2: Praktisk øving

Alternativ 1

Tre-timers workshop. Dette er en fysisk workshop hvor vi gjennomgår praktisk innføring i utførelse, skåring og tolkning av CPAx-NOR. Etter fullført e-læring og workshop vil deltakerne ha gjennomført anbefalt opplæring i CPAx-NOR.

Alternativ 2

En-dags kurs. Dette er et fysisk kurs som vil gi en innføring i begreper som er viktig for å anvende og tolke resultater for ulike måleverktøy generelt. Her vil skåringsverktøy som Bergs Balanse Skala, 6-min gangtest og Sit-to-Stand brukes som eksempler.

Kurset innholder også en praktisk innføring i utførelse, skåring og tolkning av CPAx-NOR. Etter fullført e-læring og endt en-dags kurs vil deltakerne ha gjennomført anbefalt opplæring i CPAx-NOR.

Om ditt arbeidsted er interessert i workshop eller en-dags kurs, kontakt Charlotte Schanke​ ved Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR).

 

Podcast

I denne podcasten forteller Charlotte Schanke hva CPAx er, for hvem den kan benyttes og hvordan CPAx-NOR kan brukes i klinisk praksis på sykehus. 

Lytt til episoden her

Sist oppdatert 28.05.2024