Måleverktøy

CPAx-NOR kartleggingsverktøy

Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool (CPAx) er utviklet for intensivpasienter, uavhengig av diagnose. Nå lanseres skjema for kartleggingsverktøyet, samt anbefalinger for bruk.

Publisert 15.11.2023
Sist oppdatert 20.12.2023
Diagram, radardiagram

Om CPAx-NOR

CPAx ble oversatt til norsk (CPAx-NOR) i 2022. Charlotte M. Schanke, ansatt ved Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR), ledet uttestingen av den norske versjonen i en multisenterstudie ved fem sykehus i Helse Sør-Øst. Multisenterstudien var finansiert av Stiftelsen Dam.

CPAx-NOR er utformet som en klinisk funksjonsundersøkelse som gjennomføres på pasientrommet uten avansert ekstrautstyr. Delfunksjonene i CPAx-NOR er kjente oppgaver for pasienten. Dette gjør undersøkelsen tidseffektiv, brukervennlig og meningsfull for både for helsepersonell og pasienter.

Anbefalinger, skjema og opplæring

På bakgrunn av erfaringer og felles beslutninger i løpet av prosjektperioden, er det utviklet «Anbefalinger for bruk, inkluderte vanlig stilte spørsmål» for den norske versjonen. 

Både e-læring og workshop, samt «anbefalingene for bruk» bør benyttes for å sikre at skåringen blir mest mulig pålitelig i klinisk praksis  

Læringsressurser

Læringsressursene som lanseres tidlig i 2024 vil være kostnadsfrie, og opplæringen vil bestå av to deler, e-læring og praktisk opplæring.

E-læringen utvikles med utgangspunkt i erfaringene og kunnskap innsamlet i Norge, men også i samarbeid med fysioterapeuter i Sverige, Danmark og Sveits.

 

Les om CPAx-NOR_funksjonskartlegging av intensivpasienten her