Verktøykasse for lungerehabilitering - Pasientopplæring

Målgruppen for denne siden er ledere og helsepersonell i LMS eller rehabilitering som planlegger gruppeundervisning for pasienter med lungesykdom. Innholdsoversikter, lenker og tekster presentert her er ment brukt som veiledning til innhold som bør være med i undervisningen.

God lungerehabilitering skal også hjelpe pasient og pårørende å bedre forstå ulike sider ved sykdommen. Pasientopplæring betyr ikke at fageksperter driver enveis "opplæring", men foregår gjerne i grupper der likesinnede lærer av hverandre og av fagfolk, hvordan de bedre kan mestre kronisk sykdom.

​Pasienter og pårørende anbefales å hente informasjon fra disse ressursene:

Lunger og luftveier - Helsenorge

Lungesykdommer | LHL​

Gruppen bør møtes flere ganger over tid der deltakerne kan dele erfaringer, og lære av hverandre, samtidig som det presenteres kunnskap som er nyttig å få med seg.  Erfarne likepersoner fra brukerorganisasjon kan gjerne rekrutteres til å delta i opplegget.

​Læring og mestring er et eget fag. Bruk gjerne ressursene på www.mestring.no til hjelp i å utvikle et bra opplegg, og ta selv et kurs i helsepedagogikk.

På denne siden presenteres forslag til innhold i et kurs for lungepasienter. Du kan også hente faginnhold til kurs på de andre sidene i verktøykassen, men en god oversikt og andre ressurser er tilgjengelig nedenfor

Pasientopplæring inneholder både erfaringsdeling og undervisning.  Diagnosespesifikt innhold bør velges ut avhengig av kursets målgruppe og deltakere. Her er noen nyttige kilder til informasjon

Læring og mestring, lunge/KOLS

Læring og mestring, medikamenter

Cystisk fibrose

Lungefibrose_LHL

Om angst og depresjon

Læring og mestring, røykeslutt

Røykeslutt, hvordan og hvorfor​_NHI​​

Røykeslutt, egenbehandling_NHI​

KOLS, pasientforløp ved Ahus

Det å være pårørende kan være en krevende øvelse, og for noen er det belastende. En pårørende kan ikke ta vekk plagene fra den som er syk, samtidig opplever man kanskje å måtte være den sterke part. Pårørende kan bidra med viktig støtte og motivasjon i forhold til røykeslutt, rett medisinering, sunt kosthold og trening.

Pårørende ønsker ofte informasjon og innsikt i hvordan den syke har det, men vet ikke alltid hvor de skal skaffe seg informasjon. For mange pårørende er det fint å få muligheten til å snakke med andre i samme situasjon. Egne kursopplegg for pårørende kan gi økt kunnskap og forståelse.

Å være pårørende til en lungesyk_LHL​

Pårørende til lungepasienter og pasientene opplever at det er vanskelig å formidle hvordan det er å leve med lite energi / fatigue og jeg får ofte høre at "dette burde familien vært med på". Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuter (NFLE) har utarbeidet informasjonsmateriell om energibesparende arbeidsmetoder for personer med lungesykdom.​

Energibesparende arbeidsmetoder_informasjonsmateriell

Pårørende har også egne behov. Det er viktig at  pårørende søker råd og støtte før problemene blir for store.​

helsenorge.no sin side for pårørende


 

Sist oppdatert 19.06.2023