Måleverktøy - PROMIS

PROMIS er ikke ett skjema, men mange ulike verktøy som er utviklet for generisk bruk, og tenkt å erstatte mange tidligere brukte skjema.

Skjema so​m er oversatt og validert på norsk

PROMI​S 57

Profilskjema som gir 8 delskårer (8 items på 7 ulike helsedomener + smerte VAS)

PROM​​IS​​ 29

Promis 29 er samme som PROMIS 57, men kortere med bare fire items i hvert domene. Skjemaene for hver enkelt domene som er inkludert i PROMIS 57/29 kan brukes hver for seg. Alle 8-item skjema inneholder da samme sprøsmål som 4-item skjema, i tillegg til fire ekstra.

Generelt ligger MIC/MCID verdier på ca. 3 for flere PROMIS domener.

kilde - Health measures "Meaningful Change for PROMIS"


Det er etablert "linking tables" for å overføre tidligere skåring gjort med andre skjema til PROMIS skåre

Linking tables fra Prosetta stone prosjektet

PROMIS fysisk funksjon

8 , 6 og 4 item skjema. MCID = 4,5 T-score

PROMIS angst

8 , 6 og 4 item skjema. ​

PROMIS depresjon

8 , 6 og 4 item skjema. 

Clinical Validity of PROMIS® Depression, Anxiety, and Anger across Diverse Clinical Samples

PROMIS utmattelse (f​​atigue)

8 , 6 og 4 item skjema. I tillegg finnes et Fatigue 7 skjema, som er utarbeidet spesielt for kreft og har helt andre spørsmål enn 4, 6, 8 item.

PROMIS søvnforsty​rrelse

8 , 6 og 4 item skjema. Måler opplevde søvnvansker og søvnkvalitet.

PROMIS sosial delta​kelse 

8 , 6 og 4 item skjema. Fullt navn: PROMIS ability to participate i social roles and activities

PROMIS smertepåvi​​​rkning

8 , 6 og 4 item skjema. Måler hvor mye smerte griper inn i dagligliv og aktiviteter.

Alle som er nevnt ovenfor finnes validert på norsk. I tillegg er PROMIS 25 (barn) med tilhørende Item Banks oversatt, men foreløpig ikke validert. Det som ikke finnes ennå på norsk er komplette PROMIS Item Banks for de 7 nevnte domene (voksne) og heller ikke domenene kognisjon, seksualitet, rusmisbruk/røyking, sinnemestring m.m. Komplette Item Banks er nødvendig for å kunne bruke CAT verktøy til å redusere antallet spørsmål, som er den store fordelen ved PROMIS systemet.

​Bruk og tilgjengelighet av norsk PROMIS

E-læring som gir tilgang til skjema og mulighet for å registrere bruk

Validering av norsk PROMIS

Valideringsartikler for norsk PROMIS​

Tilleggsdata til valideringsartikkel for norsk PROMIS

The Norwegian PROMIS-29: psychometric validation in the general population for Norway

 

Sist oppdatert 07.03.2024