Regional koordinerende enhet presenterer

Informasjonsfilm om henvisninger

Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst har som en av sine primæroppgaver å rettighetsvurdere alle henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket.

Publisert 18.02.2021
Sist oppdatert 07.02.2024

​I mange tilfeller opplever RKE å motta mangelfulle henvisninger til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. For RKE sitt vedkomne medfører manglende opplysninger i mange tilfeller til at det ikke fremkommer medisinske opplysninger, og en beskrivelse/vurdering av funksjonsnivå som indikerer hvorvidt pasienten har behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Mangelfulle opplysninger i henvisningene er et felles problem for nær alle fagområder. Dette er omtalt og beskrevet som et av hovedfunnene til Riksrevisjonen i rapporten «Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten».

RKE ønsker å bidra til å øke kvaliteten på henvisninger ved blant annet å bevisstgjøre pasienter og henvisere på innholdet i henvisningene, og har laget en informasjonsfilm som beskriver dette.

Vi anbefaler at du – som pasient og som henviser - ser denne informasjonsfilmen, slik at du sikrer rett informasjon i din henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Informasjonsfilm om henvisning fra RKE