Video for alle - inkluderende videotjenester i helsevesenet

Sunnaas Sykehus HF med samarbeidspartnere ønsker med dette prosjektet å utvikle en veiviser for mer inkluderende videokonsultasjoner.

Bakg​runn

Videokonsultasjoner har hatt en enorm utvikling under pandemien. Pasienter kan nå få tilgang til helsetjenester via videokonferanse helt hjem i en helt annen skala enn tidligere. Dette er i tråd med nasjonal satsning på digital hjemmeoppfølging og målsetting om 15 % telefon- og videokonsultasjoner i 2021. Alle helseforetakene har på rekordtid utviklet en rekke helsetjenester via video. Imidlertid strever rundt 10-30 % av befolkningen i Norge med digitale løsninger (Helsedirektoratet 2021). Blant mennesker med funksjonsnedsettelser strever rundt 50-70 % med digitale løsninger i hverdagslivet (Digitaliseringsdirektoratet 2020). 

Målsetting

Sunnaas Sykehus HF med samarbeidspartnere ønsker med dette prosjektet å utvikle en veiviser for mer inkluderende videokonsultasjoner. Med et fokus på videokonferanse som den mest brukte digitale kanalen for pasientkontakt ønsker vi å finne svar på: Hvordan kan vi få flere pasienter til å delta i videokonsultasjoner/behandlinger over avstand?

Prosjektorganisering​​​​

Prosj​ekteier

Geir Ove Karlsson, konstituert ​​direktør for teknologi, digitalisering og tjenesteinnovasjon, Sunnaas sykehus HF

Prosjektle​der

​​Sonja Erlenkamp​​​, innovasjonsrådgiver Sunnaas sykehus HF

Referansegruppen

Ledes av Sunnaas og består av representanter fra alle samarbeidspartnere:

  • ​Sunnaas sykehus
  • Norsk Regnesentral
  • Sykehuset Innland
  • Sørland Sykehus
  • Vestre Viken
  • OUS ved flere enheter
  • Indre Østfold kommune
  • LHL hjerneslag
  • LARS
  • Blindeforbundet​
Sist oppdatert 28.03.2023