HELSENORGE

Responser på bruk av Innowalk Pro hos pasienter med store funksjonsutfall etter hjerneskade

Hensikten er undersøke om ståtrening i Innowalk tåles bedre enn tradisjonell ståtrening i ståstativ av pasienter i subakutt fase og av pasienter som har vært lite mobilisert opp i stående stilling det første året etter hjerneskade.

Illustrasjonsbilde av Innowalk

Stå-/gåhjelpemiddelet Innowalk Pro

Studien er en klinisk oppdragsstudie, gjennomført som en prospektiv randomisert cross-over pilot hvor inntil 25 pasienter som innlegges til rehabilitering ved avdeling for hjerneslag eller avdeling for traumatiske hjerneskader ved Sunnaas sykehus HF i perioden september 2020 til desember 2021 inkluderes fortløpende («sample of convenience»).


Prosjektsammensetning

Prosjekteier

Sveinung Tornås, innovasjonssjef

Prosjektleder

Vivien Jørgensen, fagsjef fysioterapi

Prosjektkoordinator

Alhed Piene Wesche, spesialfysioterapeut

Prosjektmedarbeidere

  • Ellen Høyer, fagansvarlig fysioterapeut
  • Matthijs Wouda, leder klinisk fysiologisk lab
  • Angelina Sergeeva, avdelingsoverlege
  • Fysioterapeuter ved avdelingene for traumatisk hjerneskade og slag.
Fant du det du lette etter?