Responser på bruk av Innowalk Pro hos pasienter med store funksjonsutfall etter hjerneskade

Hensikten med studien er å undersøke om ståtrening i Innowalk tåles bedre enn tradisjonell ståtrening i ståstativ av pasienter i subakutt fase og av pasienter som har vært lite mobilisert opp i stående stilling det første året etter hjerneskade.

En kvinne som snakker med en mann
Illustrasjonsbilde av Innowalk

Stå-/gåhjelpemiddelet Innowalk Pro

Studien er en klinisk oppdragsstudie for Made for Movement, gjennomført som en prospektiv randomisert cross-over pilot hvor inntil 18 pasienter innlagt til rehabilitering ved avdeling for hjerneslag eller avdeling for traumatiske hjerneskader i perioden september 2020 til desember 2022 ble fortløpende inkludert («sample of convenience»). Resultater fra studien ventes ferdigstilt i løpet av 2023 og planlegges publisert i et internasjonalt fagfellevurdert tidsskrift.

 

Prosjektsammensetning

Prosjekteier

Geir Ove Karlsson, konstituert ​​direktør for teknologi, digitalisering og tjenesteinnovasjon.

Prosjektleder

Vivien Jørgensen, fagsjef fysioterapi

Prosjektkoordinator

Alhed Piene Wesche, spesialfysioterapeut

Prosjektmedarbeidere

  • Ellen Høyer, fagansvarlig fysioterapeut
  • Matthijs Wouda, leder klinisk fysiologisk lab
  • Espen Invald Bengtson, Ingeniør, Klinisk fysiologisk laboratorium​
  • Angelina Sergeeva, avdelingsoverlege
  • Fysioterapeuter ved avdelingene for traumatisk hjerneskade og slag.
Sist oppdatert 28.03.2023