Rehabiliteringsuniverset Sunbapp

Sunbapp er et læringsspill for barn og unge som har pådratt seg en ryggmargsskade eller hjerneskade. I rehabiliteringsuniverset vil barna selv, søsken, foreldre eller venner kunne lære om ryggmargsskade og hjerneskade.

En person som holder en penn som brukes på et nettbrett

Foto: Nadia Frantsen

Mål/hensikt

Ved å tilby en læringsressurs tilpasset barn og unge, ønsker vi å: 

  • bidra til styrket helse og livskvalitet
  • forebygge komplikasjoner og unødvendige reinnleggelser
  • bidra til å kunne ta informerte valg om egen helse

Om prosjektet

Prosjektet er et samarbeid mellom Sunnaas sykehus, Beining & Bogen og Sunnaasstiftelsen.

Prosjektdeltakere:

​Prosjektleder: Lene Mosberg, spesialsykepleier Sunnaas sykehus.

Prosjekteier: Birgitte Dahl, enhetsleder kompetanseenheten Sunnaas sykehus.

Prosjektgruppe Sunnaas sykehus:

  • Gun Camilla Michaelsen, pediatrisk sykepleier
    Merete Karsrud, spesialutdannet sykepleier

Samarbeidspartnere:

  • Beining & Bogen
  • Sunnaasstiftelsen
Sist oppdatert 30.10.2023