Forekomst av overbelastningssymptomer og tretthet hos personer med komplett og inkomplett ryggmargsskade

I dette prosjektet sammenlignes opplevd stress, fysisk treningsnivå, tretthet og utbrenthet hos personer med komplett og inkomplett ryggmargsskade.

​Prosjektet ble avsluttet i 2015.

Datainnsamlingen ble gjort i 2010 - 2012.

Tidligere studier har vist at sammenhengen mellom fysisk trening og helse er svært kompleks for personer med inkomplett ryggmargsskade. Det er få studier som sier noe om forskjellene mellom det å ha en komplett og en inkomplett ryggmargsskade i forhold til opplevde belastninger og fysisk treningsnivå.

Metode

Tverrsnitts studie med spørreskjema. Totalt 653 personer med ryggmargsskade ble invitert til å delta.

Resultater

 • 371 personer (57 %) (menn/kvinner = 289/82) svarte på undersøkelsen, 147 personer med komplett og 142 med inkomplett skade.
 • Gjennomsnittsalderen var 49 (± 13) år, og tid siden skade var 20 (± 13) år.
 • Statistisk signifikante forskjeller ble rapportert for komplett versus inkomplett skade på:
  • opplevd stress på grunn av ryggmargskaden: 59.7(±18.8) versus 38.6 (±22.4)
  • fysisk treningsnivå: 1.9(±.9) versus 2.3 (±.9)
  • treningsmestring: 2.6 (±.8) versus 2.9 (±.7)
  • tretthet: 3.8 (±1.2) versus 4.4 (± 1.4)
  • utbrenthet: 2.3 (±.5) versus 2.8(±1.1)

Konklusjon

Studien viste at det var statistisk signifikante forskjeller på alle områdene som ble undersøkt. Personer med komplett ryggmargsskade opplevde tretthet og utbrenthet omtrent som den generelle befolkningen, og sjeldnere enn de med motorisk inkomplett skade. Likevel opplevde de med inkomplett skade mindre stress på grunn av funksjonshemmingen enn de med komplett skade, og de trenete mer enn de med komplett skade.

Anne M. Lannem, fysioterapeut ph.d., Prosjektleder
Ingrid Bjørgen, fysioterapeut, MSc, Prosjektdeltaker
Marit Sørensen, Professor, Veileder og samarbeidspartner ved Norges Idrettshøgskole

Bjørgen, I. (2013). Physical activity, stress, coping and life-satisfaction among persons with motor complete spinal cord injury (Master), Norges Idrettshøgskole.  

Lannem, A. M. (2013). Physical exercise, stress, coping, burnout and fatigue in persons with incomplete spinal cord injury. European Journal of Adapted Physical Activity, 6(2).

Sist oppdatert 28.02.2023