Prevalens, profesjonelle tjenester, pasientperspektiver og behandlingsutfall

The safe swallow; a difficult act to follow

Svelgevansker (Orofaryngeal dysfagi) er vanlig ved flere kroniske og komplekse sykdomstilstander, men blir ofte ikke identifisert og dermed ikke behandlet.

​​Dette prosjektet adresserer flere av hovedutfordringene, og vil kunne bidra til å utvikle viktig kunnskap om forekomst, tverrfaglig utdannings- og kompetanseutviklingsbehov og etablering av et gyldig og pålitelig utredningsverktøy for klinisk bruk i fremtiden. ​

Hensikt med prosjektet

Det overordnede målet med prosjektet er todelt. Det ene målet er å etablere ny kunnskap innen forekomsten av svelgevansker, det andre er å bidra til et sterkere kunnskapsgrunnlag for tverrfaglig utredning og behandling av svelgevansker hos voksne. ​
 
Gjennom fire delstudier skal dette doktorgradsstudiet spesifikt:
  1. ​Gjennomføre en norsk oversettelse og valideringsstudie​ på et klinisk vurderingsverktøy som kartlegger livskvalitet hos voksne med svelgevansker.
  2. Gjennomføre et systematisk litteratursøk med vurdering og oppsummering, samt en metaanalyse som vil bidra til ny kunnskap om forekomsten av svelgevansker hos voksne innlagt på sykehus, rehabilitering og sykehjem.
  3. Gjennomføre en survey hos sykepleiere, ergoterapeuter og logopeder i de Nordiske land (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) for å undersøke hva som er gjeldende utdanning og klinisk praksis innen utredning og behandling av voksne med svelgevansker.​
  4. Undersøke effekten av et intensivt treningsprogram (Expriatory Muscle Strength Training) på svelgefunksjonen hos personer med Parkinsons sykdom (PD) eller multippel sklerose (MS).

​Finansiering

  • ​Studiet i punkt 1​ ble gjennomført med helseprosjektmidler fra stiftelsen DAM i samarbeid med Norsk forening for slagrammede fra januar 2017-desember 2019. 
  • Prosjektet ble tildelt forskningsmidler ved ikke-universitetssykehus fra Helse Sør-Øst for 2021-2024.

​​

Prevalence of Oropharyngeal Dysphagia in Adults in Different Healthcare Settings: A Systematic Review and Meta-analyses (springer.com)​

Prosjektleder

Maribeth C Rivelsrud, ph.d.-kandidat

Hovedveileder

Professor Lena Hartelius, Seksjon for Helse og​ Rehabilitering, Institutt for nevrovitenskap og fysiologi, Sahlgrenska Akademi, Universitet av Gøteborg, Sverige

Medveiledere

Professor Renée Speyer, Institutt for Spesialpedagogikk, Universitet i Oslo
​​Professor Marianne Løvstad, Sunnaas Sykehus HF; Psykologisk Institutt, Universitet i Oslo ​​

Sist oppdatert 23.02.2023