HELSENORGE
Kritiske faktorer for sikker bilkjøring etter hjerneskade

Sikker bilkjøring etter hjerneskade

Prosjektet er avsluttet.

Prosjektet omhandler hvilke faktorer som predikerer bilkjøring etter hjerneslag og traumatiske hjerneskader.

Per-Ola Rike, ph.d.-stipendiat.

PerOla.Rike@sunnaas.no

Hensikt med studien

Formålet med dette doktorgradsprosjektet er å utforske i hvilken grad kognitive, eksekutive og personlighetsmessige funksjoner påvirker kjøreatferd etter hjerneskader.

Kort beskrivelse av prosjektet

Bilkjøringsevne er avhengig av kognitive faktorer, sykdomsinnsikt og selvreguleringsfunksjoner. Det finnes få oppfølgingsstudier som inkluderer disse faktorene samtidig hos personer med hjerneskade. Denne studien vil benytte nevropsykologiske tester og egenrapporteringsskjema som måler eksekutive funksjoner (BRIEF-A), impulsive personlighetstrekk (UPPS Impulsive Behaviour Scale), dagliglivsfunksjoner (Awareness Questionnaire) og kjøreevne (Adelaide Driving Self-Efficacy Scale).

Prosjektdeltakere


Prosjektleder/hovedveileder: Anne-Kristine Schanke.

Eksterne medarbeidere/samarbeidspartnere

  • Hans J. Johansen, Kysthospitalet, Stavern
  • Pål Ulleberg, Psykologisk Institutt, UIO
  • Anna Lundqvist, Universitetssykehuset, Linkøping, Sverige
  • Maria T. Schultheis, Department of Psychology, Drexel University, Philadelphia, USA
Fant du det du lette etter?