fra forskning til klinisk praksis

SunArm - kinematisk analyse av overekstremitet

Databasert kinematisk analyse er en metode for objektivt å måle bevegelse. Metoden er tatt i bruk ved evaluering av gangfunksjon. Det er forsket på bevegelsesanalyse for overekstremiteter, men kunnskapen er ikke tatt i bruk i klinikk. Kinematiske bevegelsesanalyser av overekstremitet kan undersøke motorisk progresjon og evaluere terapeutiske intervensjoner.

​​Prosjektet er avsluttet.

Hensik​​​t/mål for prosjektet

Formålet med prosjektet SunArm er å utvikle bruk av databasert kinematisk analyse for å kunne gi pasienter mer presis kartlegging og bidra til målrettet behandling av overekstremiteter i klinikken ved Sunnaas sykehus.

Metod​​e/framgangsmåte

I første omgang vil det bli gjennomført to metodestudier for henholdsvis hjerneslagpasienter og CP-pasienter ved Sunnaas sykehus.

I praksis innebærer databasert kinematisk analyse at pasientene får små runde refleksmarkører festet med tape på overkroppen. De blir så filmet med videokameraer og infrarøde kameraer mens de gjennomfører en bevegelse. De infrarøde kameraene fanger opp bevegelsene i refleksmarkørene, og opptakene blir overført til et program der vi detaljert kan analysere bevegelsen ut fra vinkler i leddene, flyt i bevegelsen, tidsbruk i bevegelsen og lignende.

SunArm er et samarbeidsprosjekt mellom avdeling for vurdering og forskningsavdelingen ved forskningsgruppe bevegelse og funksjon. I tillegg samarbeider vi med Universitetet i Göteborg/Sahlgrenska universitetssjukhus.

Prosjektdelta​kere

Prosje​ktleder

Susann​e Følstad​, fagsjef ergoterapi

Prosjektmedarbeidere

  • Camilla Aksdal, ergoterapeut
  • Marit Eline Spørck, fysioterapeut
  • Marthe Kothe-Næss, ergoterapeut

Veiledere

  • Margit Alt Murphy, Universitetet i Göteborg, Sverige
  • Arve Opheim, Sunnaas sykehus

Sist oppdatert 28.02.2023