Oksidativt stress og antioksidant-forsvar etter en treningsøkt

Målet med studien er å undersøke hvordan kroppens antioksidantforsvar responderer etter en treningsøkt hos personer med komplett traumatisk paraplegi (>2 år etter skade).

Prosjektstart ble avsluttet i 2018.

Pilotstudien bygger på tidligere funn hvor man har sett at en traumatisk ryggmargsskade kan gi høyere nivå av oksidativt stress i kroppen. Det er usikkert hvilken betydning dette har for treningskapasitet, og det er behov for å undersøke hvordan kroppens antioksidantforsvar responderer etter en treningsøkt hos personer i senere fase av skaden.

Metode: Makstest på armergometersykkel.

Prosjektleder: Hanne Bjørg Slettahjell
Prosjektmedarbeidere: Matthijs Wouda, Eivind Lundgaard, Emil Kostovski m.fl
Samarbeidspartnere: Avdeling for ernæringsvitenskap ved Per Ole Iversen

Sist oppdatert 24.02.2023