- En kvalitativ studie om brukerbehov, opplevd nytteverdi, brukervennlighet og aksept

Hvordan kan menneskelignende roboter hjelpe brukere med funksjonshemninger i dagliglivets aktiviteter?

Dette doktorgradsstudiet er en del av et forskningsprosjekt med tilhørighet ved Universitetet i Agder.  Universitetet har kjøpt inn den menneskelignende roboten (EVE) og i denne studien skal vi undersøke hvilke brukerbehov som vil kunne dekkes av en slik robot i fremtiden.

Metode og hensikt

Prosjektet er delt i tre studier. Første del er en systematisk oversikt av forskningslitteraturen som omhandler roboter som kan hjelpe til med fysisk assistanse i daglige aktiviteter. 

I del to undersøker man hva hjemmeboende brukere av assistanse-tjenester tenker en robot kan assistere med i daglige aktiviteter. 20 deltakere har deltatt i fokusgruppe-intervjuer. – Hva ville de akseptere at en robot hjalp til med, og hvorfor? 

​I tredje del av prosjektet skal brukere med nedsatt funksjon få prøve ut den norske humanoide roboten EVEr 3. Vi benytter observasjon og videoassisterte intervjuer.
– Hvordan opplever deltakerne å bruke en slik robot som en hjelper i stedet for et menneske?

Prosjektperioden går fra september 2021 til september 2025.

Se video fra i4Helse om roboten EVE på Youtube​


Project in English

 How can Humanoid Robots assist users with disabilities in activities of daily living? 
- A qualitative study on user needs, perceived usefulness, ease of use and acceptance. 
A Ph.D. project within Department of Health and Nursing Science, University of Agder by Linda Sørensen. 


Prosjektleder

Linda Sørensen, ph.d.-stipendiat​

​​Veiledere

Hege Mari Johnsen Associated professor, Universitetet i Agder
Dag Tomas Johannesen Associated professor, Universitetet i Agder​


Sist oppdatert 23.02.2023